GIỚI THIỆU
Thành lập từ năm 2003, Bước Nhảy Việt - (TABViet JSC) từng bước hình thành thương hiệu trong lĩnh vực Công Nghệ Thông Tin tại Việt Nam. Cùng với sự phát triển công nghệ và nhu cầu ứng dụng CNTT mạnh mẽ trên toàn cầu, TABViet luôn có những bước nhảy vững chắc từ những “Dịch vụ Khách hàng” chất lượng đến “Giải pháp Công nghệ Thông tin Toàn diện” là một minh chứng cho sự phấn đấu, nỗ lực và khẳng định mình trên thương trường Công nghệ Thông tin.