System Engineer – Học việc – Mã số: ST02

MÔ TẢ CHI TIẾT CÔNG VIỆC – Cài đặt, cấu hình các hệ thống máy chủ Windows Server, Linux, Unix, ứng dụng hệ thống AD, Mail,…. Cài đặt, cấu hình các thiết bị mạng như Core Switch, Router, Firewall, Wifi – Nghiên cứu công nghệ, sản phẩm, triển khai hệ thống mới – Mục tiêu […]

Senior System Engineer – Mã số: ST02

MÔ TẢ CHI TIẾT CÔNG VIỆC – Tư vấn, thiết kế, xây dựng các giải pháp tổng thể: giải pháp SAN, giải pháp ảo hóa, giải pháp hạ tầng máy chủ, dịch vụ hệ thống CNTT (AD, DNS, DHCP, Mail, FTP,…), giải pháp về network, giải pháp cloud computing… – Triển khai các giải pháp […]

Senior Network Engineer – Mã số: NW01

MÔ TẢ CHI TIẾT CÔNG VIỆC – Tư vấn, thiết kế, xây dựng các giải pháp tổng thể: giải pháp về Network, Firewall, Network Loadbalancing, giải pháp các dịch vụ hệ thống, giải pháp Ảo hóa, Cloud computing… – Cài đặt, cấu hình các thiết bị mạng như Core Switch, Router, Firewall, Wifi – Nghiên […]

Network Engineer – Học việc – Mã số: NW02

MÔ TẢ CHI TIẾT CÔNG VIỆC – Tư vấn, thiết kế, xây dựng các giải pháp tổng thể: giải pháp về Network, Firewall, Network Loadbalancing, giải pháp các dịch vụ hệ thống, giải pháp Ảo hóa, Cloud computing… – Cài đặt, cấu hình các thiết bị mạng như Core Switch, Router, Firewall, Wifi – Nghiên […]

Admin – Mua hàng – Mã số: AD01

MÔ TẢ CHI TIẾT CÔNG VIỆC: – Thực hiện công việc tiếp tân: tiếp chuyển điện thoại, tiếp khách đến Văn phòng – Thực hiện việc hỗ trợ mua hàng theo yêu cầu, phân công – Quản lý nhập hàng, xuất hàng, hàng tồn kho – Điều phối công việc các phòng ban theo sự […]

Nhân Viên Kinh Doanh Dự Án

MÔ TẢ CHI TIẾT CÔNG VIỆC – Tìm kiếm, khơi gợi nhu cầu của khách hàng – Tiếp xúc khách hàng, tìm hiểu nhu cầu, thực hiện các báo giá theo yêu cầu – Thương lượng để ký kết đơn hàng – Chăm sóc khách hàng và theo suốt quá trình thực hiện việc bán […]

Nhân viên Phòng Kinh doanh

Tìm hiểu thông tin Công ty, học hỏi sản phẩm Làm việc theo yêu cầu các đồng nghiệp cũ, TP Thông thạo việc báo giá, chọn lọc sản phẩm theo yêu cầu KH Bước đầu làm việc như mô tả công việc NVBH Thời gian cho vị trí này: tối đa 6 tháng cho NV […]

Nhân viên kỹ thuật

Mô tả công việc: + Triển khai hệ thống hạ tầng IT cho khách hàng + Hỗ trợ  các vấn đề liên quan đến service của khách hàng (máy VP, Mạng LAN, internet, mail, phục hồi dữ liệu máy tính…) – Yêu cầu : + Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin […]

.