SharePoint Manager Plus

Giải pháp kiểm tra và quản lý hoàn chỉnh cho SharePoint

Nền tảng SharePoint cung cấp khả năng lưu trữ một cách dễ dàng, khả năng kết hợp của dữ liệu công việc online và on-premises. Sự linh hoạt và dễ sử dụng đã khiến các công ty nhanh chóng chấp nhận SharePoint để lưu trữ dữ liệu công việc của họ. Tuy nhiên, mức độ kết hợp cao và tính chất linh hoạt của nội dung đặt ra thách thức đối với quản trị viên SharePoint trong việc quản lý và kiểm tra máy chủ SharePoint. Với mỗi SharePoint, nhu cầu hiện giờ của quản trị viên là có một công cụ toàn diện có thể giám sát, phân tích và kiểm tra nhiều SharePoint từ một bảng điều khiển trung tâm.

ManageEngine SharePoint Manager Plus là một công cụ thực hiện tất cả những yêu cầu trên và hơn thế nữa. Nó giúp bạn quản lý, kiểm tra, báo cáo dưới on-premise và Office 365 SharePoint. Nó cũng cho phép bạn theo dõi, kiểm tra và phân tích tất cả các hoạt động trong cơ sở hạ tầng SharePoint của bạn, điều này tạo ra điều kiện thông tin, ra quyết định và quản lý quyết định kịp thời và chính xác.

SharePoint Manager Plus có thể làm gì?

Kiểm tra và bảo mật SharePoint

Kiểm tra các thay đổi ở cấp độ thành phần, các thay đổi được thực hiện với thư viện tài liệu, danh mục & thay đổi cấp độ bảo mật như quyền và thay đổi nhóm.

Hệ thống cảnh báo theo thời gian thực cung cấp thông tin chi tiết khi có các mối đe dọa bảo mật xảy ra.

Quản lý SharePoint dễ dàng

Cung cấp một giao diện điều khiển duy nhất để thực hiện các nhiệm vụ quản lý quan trọng (cấp và thu hồi quyền, tạo hoặc xóa các nhóm và hơn thế nữa) cho các môi trường kết hợp.

Giải pháp giúp bạn quản lý không gian lưu trữ của máy chủ SharePoint, nội dung được lưu trữ, theo dõi sự  thay đổi vể cấp phép quan trọng xảy ra trên máy chủ và hơn thế nữa.

Phân tích sử dụng SharePoint

Báo cáo xu hướng và sắp xếp theo thứ hạng sử dụng,  cung cấp cái nhìn sâu sắc về hành vi của người dùng, chi tiết về lưu lượng truy cập và tìm kiếm.

Cho phép bạn biết các trang web được sử dụng nhiều dựa trên lượt truy cập, hầu hết các trang phổ biến dựa trên lượt xem trang, lượng khách truy cập và hơn thế nữa.

Báo cáo SharePoint

Báo cáo được phân loại thành các phần bao gồm số liệu thống kê, bảo mật, hoạt động, phân tích sử dụng và Office 365.

Các báo cáo được xây dựng tập trung, dễ đọc và có thể được xuất sang nhiều định dạng, bao gồm XLS, CSV, PDF và HTML.

Quản lý Office 365

Đảm bảo liên kết liền mạch với các báo cáo của Office 365 để quản lý SharePoint trực tuyến.

Nhận thông tin chi tiết và phân loại về các trang web theo collections, danh sách, thư viện tài liệu, nhóm, người dùng và quyền của bạn trên máy chủ Office 365.

Lưu trữ nhật ký kiểm tra

Cho phép quản trị viên đáp ứng các yêu cầu về tuân thủ, phân cấp, kiểm tra dữ liệu lưu trữ và phân tích pháp lý.

Lưu trữ, kiểm tra và khôi phục nhật ký dữ liệu trong một khoảng thời gian linh hoạt có thể được sử dụng để tạo cảnh báo và báo cáo.

Tính năng nổi bật

  Không cần cài đặt trên phía máy chủ

SharePoint Manager Plus là một giải pháp không yêu cầu bất kỳ cài đặt nào ở phía máy chủ để phục vụ cho                            việc phân tích và kiểm tra dữ liệu máy chủ SharePoint.

Hỗ trợ On-Premises và Office 365

Giải pháp hỗ trợ cả SharePoint on-premises và online SharePoint. SharePoint Manager Plus hỗ trợ                                             SharePoint 2010, 2013, 2016 và Office 365.

Kiểm tra Share Point dễ dàng

SharePoint Manager Plus cung cấp các báo cáo                                       chi tiết về các thay đổi trong cấp độ bảo mật và cấp                              độ thành phần giúp bạn đảm bảo an ninh của máy                                chủ và giúp việc kiểm tra SharePoint dễ dàng hơn                                    bao giờ hết.

Tầm nhìn cơ sở hạ tầng

Với tùy chọn ‘Explorer’ đơn giản nhưng chi tiết, SharePoint Manager Plus cho phép xem kiến ​​trúc phân                          cấp của toàn bộ môi trường SharePoint của bạn.

So sánh các phiên bản

Trial Edition
Free for 30 days

 • All features of Professional Edition will be available during the trial period (30 days).
 • You can manage, audit, and monitor, – 3 farms or Office365 configuration – Unlimited site collections.
 • After the trial period, you can only view the collected data and generate reports from it.
 • To continuously collect, monitor, and manage data from SharePoint servers, migrate to Standard or Professional Edition.

Standard Edition

 • 50+ prebuilt reports for on-premises and Office365 servers that help in managing, monitoring, and auditing.
 • 70+ audit reports for on-premises and Office365 SharePoint servers.
 • Schedule and create custom reports.
 • Get in-depth visibility into hybrid SharePoint architecture with ‘Explorer’ option.
 • Receive instant email notifications.
 • Archive audit log data for custom time period.

Professional Edition

 • Includes all features of Standard Edition.
 • Offers capability to manage SharePoint permissions, groups, and users.
 • View operational logs for auditing purposes.
 • Manage site collection administrator accounts at ease.
 • SharePoint Management
 • SharePoint Auditing
 • Office 365 Sharepoint Reporting
 • Office365 SharePoint Auditing
 • SharePoint Group Management
 • SharePoint Reporting
 • Email Alert Notifications
 • SharePoint Security Reports
 • SharePoint Permission Management
 • on-premises SharePoint Auditing
 • Explore SharePoint Infrastructure
 • SharePoint Usage Analytics

» Active Directory Management & Reporting

» Real-time Log Analysis and Reporting Solution

» Office 365 Management & Reporting Tool

» Active Directory FREE Tools

» Active Directory Auditing

» Exchange Server Auditing & Reporting

» Active Directory Backup & Recovery Tool

» Integrated Identity & Access Management (AD360)

» Self-Service Password Management

» File server auditing & data discovery

» Cloud Security & Log Management

» Comprehensive threat mitigation & SIEM (Log360)