Để các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, điều quan trọng là phải cho phép đúng nhân viên truy cập đặc quyền vào các hệ thống quan trọng, bất kể vị trí của họ và thời gian trong ngày họ yêu cầu quyền truy cập. Nhưng việc cung cấp cho người dùng đặc quyền truy cập từ xa như vậy đưa ra những thách thức lớn về bảo mật và quyền riêng tư và các giải pháp kế thừa như VPN thường không linh hoạt và đơn giản là không thích hợp nữa.

Những gì mà các doanh nghiệp hiện đại cần là một giải pháp cho phép truy cập trực tiếp vào mọi thành phần trong cơ sở hạ tầng trải rộng trên cả private và public clouds, đồng thời đảm bảo kiểm soát truy cập một cách chi tiết, giám sát và ghi lại mọi hành động và cung cấp kiểm soát thời gian thực đối với mọi phiên truy cập.

ManageEngine Access Manager Plus là một phần mềm quản lý phiên đặc quyền dựa trên nền web để điều chỉnh quyền truy cập vào các hệ thống từ xa thông qua các kênh bảo mật từ một giao diện điều khiển duy nhất. Với khả năng kiểm toán toàn diện, nó có khả năng cung cấp giám sát toàn diện cho tất cả các truy cập đặc quyền và cho phép doanh nghiệp quản lý các phiên người dùng truy cập đặc quyền trong thời gian thực, kết thúc việc truy cập nếu phát hiện việc lạm dụng đặc quyền.

Kiểm soát tập trung

Thiết lập quản lí tập trung trên các đường truy cập, và xác định cách kết nối từ người dùng đến thiết bị cuối. Chuyển đổi giữa các phiên điều khiển cùng lúc, và quản lí chúng từ đầu đến cuối thông qua một giao diện điều khiển duy nhất.

Hệ thống xác thực rắn

Cho phép người dùng và các bên thứ 3 tự động đăng nhập thông qua nhiều phương thức xác thực như AD, LDAP và Azure AD. Hỗ trợ bảo mật hai lớp để tăng cường bảo mật hơn.

Quản lí người dùng hiệu quả

Tăng cường quản lí người dùng bằng cách tự động Import nhóm người dùng từ AD, LDAP, và Azure AD. Tùy chỉnh tạo quyền cho người dùng từ đầu với phạm vi truy cập chi tiết.

Kiểm soát lưu lượng truy cập

Thiết lập cơ chế từ chối yêu cầu cho phép bạn xem xét kỹ lưỡng các yêu cầu truy cập trước khi phê duyệt. Cấp cho người dùng và nhà thầu chi tiết truy cập vào các hệ thống từ xa.

Tích hợp Help Desk

Tăng cường phê duyệt truy cập cho các kết nối từ xa bằng cách kết hợp xác thực với ticket ID. Ủy quyền cho người dùng và bên thứ ba chỉ khi được xác minh tình trạng ticket.

Truy cập trung tâm dữ liệu từ xa

Bao quát đơn giản hóa và các kết nối trực tiếp đến trung tâm dữ liệu từ xa, và tự động chứng thực thông qua cổng truy cập hỗ trợ cho cả windows và linux.

Truy cập từ xa với một lần nhấn

Cho phép người dùng khởi chạy các đường hầm kết nối  RDP, SSH, SQL và VNC đến các máy chủ từ xa thông qua các cổng được mã hóa. Tận dụng các thiết lập riêng cho từng phiên như tỉ lệ khung hình, desktop backgrounds, hỗ trợ remote audio,… để tăng cường trải nghiệm các kết nối từ xa.

Hỗ trợ RemoteApp

Tích hợp các ứng dụng điều khiển cụ thể dựa trên windows vào trong máy tính nội bộ. Cho phép người dùng và các bên thứ 3 truy cập các ứng dụng cục bộ được cài đặt trong máy chủ từ xa.

Chuyển tập tin từ xa hai chiều

Chuyển tập tin giữa một hệ thống từ xa và máy chủ cục bộ hoặc giữa hai hệ thống từ xa, cũng upload và download các tập tin trên thiết bị điều khiển từ xa, sử dụng các giao thức bảo mật như SCP và SFTP.

Quản lí phiên truy cập đặc quyền

Ghi lại các phiên truy cập từ người dùng và lưu chúng như như các tập tin video trong một cơ sở dữ liệu đã được mã hóa AES-256 để đánh giá lại phiên truy cập và hỗ trợ việc điều tra phân tích.

Hợp tác và giám sát trực tiếp

Các phiên người dùng ẩn và đạt được điều khiển kép trên quá trình truy cập từ xa. Đóng các phiên bất thường ngay lập tức và thu hồi các quyền truy cập để chặn các truy bị lạm dụng.

Kiểm toán chuyên sâu

Nắm bắt mọi khía cạnh của phiên như các log giàu ngữ cảnh, gửi các thông tin SNMP ngay lập tức và gửi các tin nhắn syslog đến các công cụ SIEM để hỗ trợ việc tuân thủ yêu cầu kiểm toán.