ManageEngine ADSelfService Plus là một giải pháp quản lý mật khẩu self-service tích hợp và single-sign-on. Giải pháp này giúp người dùng trong AD thực hiện việc tự đặt lại mật khẩu, tự mở khóa tài khoản, tự cập nhật thông tin cá nhân của nhân viên (ví dụ: số điện thoại di động và ảnh) trong Microsoft Windows Active Directory. ADSelfService Plus cũng cung cấp cho người dùng quyền truy cập an toàn, chỉ bằng một cú nhấp chuột vào tất cả các ứng dụng doanh nghiệp được SAML hỗ trợ, bao gồm Office 365, Salesforce và G Suite, thông qua Single-sign-on (SSO) dựa trên Active Directory. Để bảo mật được cải thiện, ADSelfService Plus cung cấp xác thực hai yếu tố của Windows cho tất cả các thông tin đăng nhập từ xa và cục bộ. Quản trị viên dễ dàng tìm tự động đặt lại mật khẩu, mở khóa tài khoản trong khi tối ưu hóa chi phí CNTT liên quan đến việc gọi các nhân viên IT hỗ trợ.
Các nhà phân tích nói rằng 30% truy vấn đến HelpDesk có liên quan đến quản lý đặt lại mật khẩu và khóa tài khoản. ADSelfService Plus giảm các yêu cầu mật khẩu quan trọng mà tiêu tốn một lượng đáng kể thời gian của Helpdesk bằng cách cho phép người dùng dùng tự quản lý tài khoản trên nền tảng web đáng tin cậy và mạnh mẽ. Người dùng có thể quản lý mật khẩu và cập nhật thông tin cá nhân của họ trong Active Directory một cách dễ dàng. Giải pháp đảm bảo đăng nhập từ xa và cục bộ vào Windows bằng xác thực hai yếu tố.