Applications Manager

Tải Xuống và Trải Nghiệm

Máy chủ, ảo hóa, hoặc Cloud

Giám sát các ứng dụng thông qua một bảng điều khiển duy nhât

 • Độc lập hoặc tích hợp giám sát hiệu suất ứng dụng cho tất cả máy chủ, ứng dụng mà bạn muốn theo dõi. Từ các thành phần máy chủ tới các thành phần cơ sở hạ tầng, hỗ trợ doanh nghiệp của bạn giám sát tất cả các ứng dụng quan trọng trong kinh doanh, đo lường hiệu suất, thống kê dữ liệu theo thời gian thực để theo dõi ứng dụng toàn diện giúp dịch vụ CNTT hoạt động ổn định, hạn chế gián đoạn…
 • Không giống như các công cụ giám sát ứng dụng khác, Applications Manager hỗ trợ trên phạm vi rộng lớn với hơn 100 công nghệ phổ biến trên máy chủ, máy ảo, ứng dụng đám mây, máy chủ ứng dụng, cơ sở dữ liệu, máy chủ web, dịch vụ ERP….
 • Được xây dựng, đáp ứng các nhu cầu phực tạp ngày nay, tự động theo dõi quản lý hiệu suất ứng dụng.
 • Phần mềm giám sát ứng dụng ngay cả với các ứng dụng trong nước, hoặc của cá nhân với các tập lệnh tùy chỉnh.
 • Công cụ giám sát ứng dụng doanh nghiệp (Enterprise Application Monitoring) có thể mở rộng lên tới 50,000 ứng dụng.
 • Bắt đầu chỉ trong vài phút. Dễ dàng thiết lập, không cần đào tạo hoặc tư vấn bạn có thể giám sát ứng dụng của mình ngay bây giờ.

Xem cách cơ sở dữ liệu của bạn hoạt động

Đo lường các thuộc tính cơ sở dữ liệu để giám sát năng suất ứng dụng của bạn

 • Có được cái nhìn toàn diện về sức khỏe và hiệu suất của cơ sở dữ liệu của bạn qua phương pháp agentless.
 • Kiểm tra, theo dõi các kết nối truy vấn chậm, thời gian phản hồi, lỗi, lỗi trang và toàn bộ KPI
 • Với sự giám sát Application của ManageEngine, dễ dàng xác định và giải quyết các sự cố cơ sở dữ liệu ảnh hưởng đến hiệu suất ứng dụng.
 • Hỗ trợ cho các thành phần như:
  • JDBC databases – Oracle, MS SQL, MySQL, IBM Informix, IBM DB2, Sybase, PostgreSQL.
  • NoSQL technologies – MongoDB, Cassandra, Couchbase, Apache HBase, Oracle NoSQL.
  • Big data stores – Hadoop.
  • In-memory databases – Redis, Memcached, SAP HANA, Oracle Coherence.

Theo dõi ứng dụng ở cấp độ trao đổi chuyên sâu

Code-level diagnostics for Java, .NET, Ruby on Rails, Node.js, .NET Core and PHP applications

Theo dõi thời gian phản hồi với các thông tin trên ứng dụng web

Thực hiện giám sát ứng dụng web một cách kỹ lưỡng và xác định chính xác các phương pháp sai sót trong ngăn xếp (stack) ứng dụng. Giám sát ứng dụng theo phương pháp cấp (method-level). Đi sâu vào tìm kiếm các tác động liên quan tới hiệu suất thông qua các đoạn mã cụ thể và các câu lệnh SQL

Theo dõi các giao dịch nền (background) thông qua quá trình giám sát ứng dụng chuyên sâu

Đo thời gian phản hồi của các giao dịch non-web/background, những gì được sinh ra trong các chuỗi background để hiểu làm thế nào cơ sở dữ liệu của bạn trả lời các truy vấn.

Phát hiện các giao dịch chậm thông qua việc giám sát

Lấy mẫu dẫn chứng chính xác và biết được chi tiết các giao dịch trên môi trường ứng dụng. Phát hiện các giao dịch chậm và tìm hiểu lý do tại sao chúng chậm.

Đo mức độ hài lòng của người dùng cuối với Apdex Scores

Theo dõi hiệu quả trước và sau khi bạn tối ưu ứng dụng. Với phần mềm giám sát ứng dụng của chúng tôi sẽ đảm bảo cho trải nghiệm của người dùng luôn được liên tục.

Giám sát sự thực thi, truy vấn cơ sở dữ liệu

Giám sát và kiểm tra tất cả các truy vấn SQL và NoSQL được khởi tạo từ ứng dụng. Xác định các yêu cầu làm chậm cơ sở dữ liệu, các truy vấn hoạt động chậm trễ và hiệu suất tổng thể của cơ sở dữ liệu.

Được thiết kế để hoạt động trên các máy chủ trong môi trường sản xuất

Các nhà phát triển và nhóm vận hành hệ thống CNTT có thể xác định và khắc phục các sự cố ứng dụng với chi phí tối thiểu nhờ phần mềm giám sát ứng dụng mạnh mẽ của chúng tôi.

Ứng dụng giám sát cho máy chủ web/dịch vụ

Với phần mềm giám sát ứng dụng web của chúng tôi, bạn có thể:

 • Theo dõi hiệu suất của các máy chủ web, web dịch vụ và các bộ nhớ đệm…
 • Nhận thông báo ngay lập tức khi hệ thống có vấn đề
 • Xác định nguyên nhân cốt lõi về các lỗi đang xảy ra trên ứng dụng một cách nhanh chóng giúp bạn có biện pháp khắc phục trước khi nó gây ra ảnh hưởng tới người dùng
 • Hỗ trợ Microsoft IIS, Nginx, SOAP web services, Apache, PHP, REST API services, Apache Solr server, HTTP(s) urls, URL sequence…

Giám sát hiệu suất máy chủ ứng dụng

Đảm bảo hiệu suất của ứng dụng kinh doanh của bạn không bị ảnh hưởng bởi các vấn đề cơ sở hạ tầng.

 • Với công cụ giám sát ứng dụng và máy chủ toàn diện của chúng tôi, giúp bạn có được tầm nhìn sâu sắc về sức khỏe và tổng hiệu suất của tất cả các thành phần cơ bản trong hệ thống CNTT của bạn.
 • Hiểu rõ các chỉ số quan trọng bao gồm các xu hướng sử dụng tài nguyên như CPU, bộ nhớ nhờ vào việc theo dõi ứng dụng của bạn. Phần mềm giám sát ứng dụng với khả năng hiển thị các tiến trình đang hoạt động…
 • Chủ động khắc phục sự cố của máy chủ ứng dụng trước khi chúng ảnh hưởng đến hiệu suất của các ứng dụng trong Doanh Nghiệp.
 • Phần mềm giám sát ứng dụng và máy chủ của chúng tôi cũng cung cấp và hỗ trợ vượt trội cho các nền tảng Oracle WebLogic, IBM WebSphere, JBoss, Tomcat, Microsoft .NET, Oracle AS, GlassFish, SilverStream, VMware vFoven tc Server, Wildfly, Jetty và Resin.

Giám sát đám mây (Cloud), Container và Cơ sở hạ tầng

Các công cụ giám sát ứng dụng giúp tối ưu và cung cấp khả năng hiển thị đầy đủ các thông tin trong môi trường đám mây. Phần mềm giám sát ứng dụng đám mây của chúng tôi sẽ giúp bạn:

 • Giám sát toàn bộ ngăn xếp (stack) của bạn bao gồm cả riêng tư (private), công cộng (public), hybrid clouds, cũng như các ứng dụng cloud-hosted quan trọng. Hỗ trợ giám sát ứng dụng trên các nền tảng đám mây công cộng, như Amazon AWS, Windows Azure, OpenStack.
 • Giám sát các thiết bị ảo hóa trong trung tâm dữ liệu. Với phần mềm giám sát ứng dụng của chúng tôi, có được cái nhìn sâu sắc về hiệu suất của các công nghệ ảo như:
  • VMware – ESX/Esxi, vCenter, Horizon View
  • Citrix – XenApp, XenServer
  • Microsoft – Hyper-V
 • Có được khả năng hiển thị các containers như Docker và microservice.
 • Có được cái nhìn sâu sắc về việc sử dụng tài nguyên trong môi trường ảo hóa và lập kế hoạch tính toán hiệu quả.

Giám sát các thành phần Middleware & Messaging

Xác định các điểm nóng, nguyên nhân liên quan tới hiệu suất và các vấn đề triển khai trong các công nghệ của doanh nghiệp như middleware và messaging.

 • Phần mềm giám sát ứng dụng doanh nghiệp mạnh mẽ của chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề nhanh hơn và đảm bảo tối ưu hiệu suất của các công nghệ middleware phức tạp.
 • Hỗ trợ cho các công nghệ của doanh nghiệp như:
  • IBM – WebSphere MQ, WebSphere MQ Message Broker
  • Microsoft – Dynamics CRM, Lync, BizTalk, MSMQ, SharePoint, Azure Service Bus, Exchange Server
  • SAP – SAP server, SAP CCMS
  • Oracle – Oracle EBS, Siebel CRM, Tuxedo, WebLogic Integration Server
  • Apache – Kafka
  • VMware – vFabric RabbitMQ

Tổng hợp giám sát các ứng dụng với trình duyệt thực

Đo lường trải nghiệm của người dùng cuối nhờ việc tổng hợp các giao dịch:

 • Mô phỏng các vai trò quan trọng, quy trình làm việc nhờ việc sử dụng các đoạn mã Selenium.
 • Lưu lại các giao dịch quan trọng trong kinh doanh bằng công cụ ghi dễ sử dụng, với các đoạn mã, có thể tải xuống từ bên trong công cụ giám sát ứng dụng.
 • Phát lại các giao dịch được ghi lại trong khoảng thời gian đều đặn trên một trình duyệt thực như Mozilla Firefox, từ nhiều vị trí địa lý. Những địa điểm này có thể là văn phòng chi nhánh doanh hoặc tại các địa điểm khách hàng.
 • Xem thời gian phản hồi cho tất cả các yếu tố HTML trong trang web của bạn thông qua biểu đồ waterfall. Phát hiện các thành phần làm chậm trang web của bạn.
 • Nhận các số liệu xử lý sự cố chuyên sâu bao gồm ảnh chụp màn hình các lỗi và kiểm tra nội dung để xem chính xác chuyện gì đã xảy ra với hệ thống của bạn.
 • Phần mềm giám sát ứng dụng giúp giám sát trang web của bạn 24/7 để đảm bảo đáp ứng hiệu suất SLA.