AssetExplorer

Những lợi ích

 • Tìm kiếm, khám phá tất cả các tài sản trong mạng của bạn
 • Quản lý và giám sát tài sản là phần mềm hoặc phần cứng
 • Quản lý vòng đời tài sản CNTT
 • Đảm bảo các thiết bị tuân thủ giấy phép
 • Đưa ra quyết định sáng suốt về việc mua phần cứng và phần mềm trong toàn bộ vòng đời CNTT
 • Theo dõi đơn đặt hàng và hợp đồng mua bán
 • Biết được tổng chi phí sở hữu một tài sản

Công cụ quản lý tài sản CNTT cho doanh nghiệp của bạn

Hệ thống CNTT của bạn có những gì?

ManageEngine AssetExplorer  là phần mềm giám sát tài sản CNTT dựa trên giao diện web, giúp bạn giám sát và quản lý tài sản trong mạng của mình từ giai đoạn lập kế hoạch đến giai đoạn xử lý, chuyển nhượng. AssetExplorer cung cấp cho bạn một số phương pháp giúp bạn thông kế tất cả các tài sản trong mạng của mình. Bạn có thể quản lý tài sản là phần mềm hoặc phần cứng, đảm bảo các thiết bị tuân thủ giấy phép, theo dõi đơn đặt hàng, hợp đồng mua bán…

Tại sao chọn AssetExplorer?

Quản lý tài sản phần mềm

AssetExplorer quét mạng của bạn và tự động phát hiện tất cả phần mềm có sẵn trong mỗi máy trạm. Người quản lý tài sản có thể dễ dàng đảm bảo nhân viên của mình đã thực hiện đúng các chính sách bằng cách kiểm tra danh sách tuân thủ, theo phần mềm đã được cấp phép hoặc theo giấy phép.

Quản lý đơn hàng

AssetExplorer giúp quản lý PO và giúp xác định các khu vực để giảm chi tiêu, thực thi chính sách và loại bỏ sự dư thừa. Đồng thời, nó còn giúp quản lý vòng đời của đơn đặt hàng.

Quản lý vòng đời tài sản

AssetExplorer giúp dễ dàng xử lý vòng đời của một tài sản tức là tất cả các giai đoạn từ mua sắm đến xử lý, chuyển đổi. Nó giúp quản lý tất cả các tài sản sẽ được mua thông qua việc quản lý đơn đặt hàng và sau đó sẽ theo dõi, kiểm kê phần cứng và phần mềm của các tài sản này.

Theo dõi tài sản phần mềm

AssetExplorer quét và kiểm tra tất cả các máy trạm trên toàn doanh nghiệp của bạn được kết nối qua LAN, WAN và VPN. Nó cung cấp thông tin sở hữu đầy đủ về tài sản cùng với thông tin kiểm kê phần cứng và phần mềm, giúp người quản lý có được một bức tranh rõ ràng về người dùng đang sở hữu những gì.

Quản lý cấu hình cơ sờ dữ liệu  (CMDB)

Configuration Management Database (CMDB) cho phép bạn theo dõi bất kỳ tài sản nào cần được quản lý cho mục đích cung cấp dịch vụ CNTT được gọi tắt là  CIs (chẳng hạn như phần mềm cài đặt, IT và dịch vụ kinh doanh, con người, tài liệu,…) trong một nguồn duy nhất. Không giống như cơ sở dữ liệu tài sản bao gồm một loạt các tài sản, CMDB trong AssetExplorer được thiết kế để hỗ trợ cấu trúc CNTT rộng lớn, trong đó mối tương quan giữa các Cls  được khai thác và hỗ trợ thành công.

AssetExplorer có 3 phiên bản như sau:

Free

 • All functionality
 • Free edition never expires
 • Restricted to 25 Nodes
 • Available in 29 different languages
 • 24×5 Live Technical support

Trial

 • Fully Functional 30 day trial
 • Valid upto 30 days
 • Restricted to 250 Nodes
 • Available in 29 different languages
 • 24×5 Live Technical support

Professional

 • Fully Functional
 • Valid till license expires
 • Manage nodes(based on license bought)
 • Available in 29 different languages
 • 24×5 Live Technical support