Browser Security Plus

Phần mềm bảo mật trình duyệt là một công cụ giúp bảo vệ dữ liệu doanh nghiệp nhạy cảm khỏi các vi phạm bảo mật liên quan đến các cuộc tấn công mạng. Browser Security Plus là một công cụ bảo mật trình duyệt doanh nghiệp giúp quản trị viên CNTT quản lý và bảo mật các trình duyệt trên mạng. Nó cho phép họ đạt được khả năng hiển thị về xu hướng sử dụng trình duyệt, kiểm soát các tiện ích mở rộng và trình cắm trình duyệt, khóa trình duyệt doanh nghiệp và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật trình duyệt đã quy định. Tất cả điều này giúp quản trị viên bảo vệ mạng của họ khỏi các cuộc tấn công mạng, chẳng hạn như các cuộc tấn công lừa đảo, tấn công watering hole, ransomware, virus và trojan.

Phát hiện

Có được khả năng hiển thị đầy đủ vào mạng của bạn về những xu hướng sử dụng trình duyệt và các tiện ích bổ sung của trình duyệt

Thi hành

Triển khai các cấu hình bảo mật cho các trình duyệt khác nhau từ một điểm duy nhất của bảng điều khiển

Điều khiển

Điều chỉnh quyền truy cập vào các ứng dụng và thành phần dựa trên trình duyệt trên mạng của bạn

Kiểm tra

Không phức tạp hóa hệ thống mạng của bạn và có được khả năng hiển thị 360 độ với những báo cáo của chúng tôi

Hỗ trợ nhiều trình duyệt

Phát hiện và quản lý lỗ hổng

 • Đạt được toàn bộ khả năng hiển thị về xu hướng sử dụng trình duyệt và các tiện ích bổ sung có trên mạng của bạn.
 • Phát hiện các thành phần bổ trợ có khả năng gây ra những vi phạm về sự an ninh.
 • Quản lý và bảo mật các tiện ích bổ sung của trình duyệt với Quản lý bổ trợ (add-on).
tìm hiểu thêm

Thực thi các cấu hình bảo mật và đảm bảo tuân thủ

 • Triển khai các cấu hình bảo mật cho máy tính để ngăn chặn các mối đe dọa dựa trên trình duyệt.
 • Thiết lập và đảm bảo tuân thủ các cấu hình bảo mật bắt buộc.
 • Bảo vệ dữ liệu doanh nghiệp khỏi các vụ trộm thông tin, tấn công lừa đảo và rò rỉ dữ liệu ngẫu nhiên.
tìm hiểu thêm

Kiểm soát các plugin, tiện ích mở rộng và trang web của trình duyệt

 • Cung cấp hoặc thu hồi quyền truy cập vào các ứng dụng web dựa trên yêu cầu kinh doanh.
 • Khóa trình duyệt doanh nghiệp của bạn để nhân viên chỉ có thể sử dụng các ứng dụng web kinh doanh đáng tin cậy.
 • Xử lý an toàn các trang web doanh nghiệp và phi doanh nghiệp trên một trình duyệt với sự cách ly web.
tìm hiểu thêm

Kiểm tra và tạo báo cáo

 • Theo dõi tình trạng sức khỏe của trình duyệt được cài đặt trong mạng của bạn.
 • Khám phá và sửa chữa các tiện ích bổ sung trình duyệt dễ bị xâm nhập mới và khi chúng được phát hiện.
 • Tạo báo cáo để phát hiện các máy tính không tuân thủ cấu hình bảo mật tùy chỉnh.
tìm hiểu thêm

Có sẵn trong hai phiên bản

Free Edition

Miễn phí cho 25 máy tính

download

Professinal Edition

Hoàn toàn phù hợp cho mọi tính năng

download