Với bất kỳ thiết bị mang tính di động như USB, quá trình đánh cắp dữ liệu chỉ cần 1 bước: cắm nó vào thiết bị. ManageEngine Device Control Plus là một giải pháp DLP toàn diện, nó cho phép bạn kiểm soát, chặn và giám sát usb và các thiết bị ngoại vi khác nếu chưa có quyền truy cập vào dữ liệu nhạy cảm của doanh nghiệp.
Tạm biệt các cuộc tấn công nội bộ.
Chắc chắn Không mất dữ liệu.
Tiết kiệm Ngân sách cho bảo mật.