Exchange Reporter Plus là gì?

Microsoft Exchange Server là ứng dụng liên lạc, cộng tác và nhắn tin email phổ biến nhất hiện nay. Microsoft Exchange đóng vai trò là trung tâm của tất cả các liên lạc qua email trong hầu hết các môi trường doanh nghiệp sử dụng công nghệ Active Directory. Cần có một công cụ báo cáo Exchange sẽ trang bị cho Quản trị viên Exchange dữ liệu chính xác, chi tiết, toàn diện và có thể thực hiện được trên tất cả các khía cạnh của MS Exchange Server.

ManageEngine Exchange Reporter Plus là một giải pháp báo cáo và phân tích dựa trên web cho Máy chủ Microsoft Exchange. Exchange Reporter Plus là phần mềm báo cáo MS Exchange toàn diện, cung cấp hơn 100 báo cáo khác nhau về mọi khía cạnh của môi trường Microsoft Exchange Server.

Nó giải quyết vấn đề gì?

 • Theo dõi tin nhắn email đến và đi, theo dõi kích thước hộp thư, thực hiện phân tích lưu lượng trao đổi và tránh spam khỏi hộp thư Active Directory với Lưu lượng hộp thư, Nội dung hộp thư và Báo cáo kích thước hộp thư.
 • Truy cập báo cáo giám sát thời gian thực trên cơ sở dữ liệu và máy chủ Exchange; đảm bảo trao đổi sức khỏe và chức năng trơn tru của vai trò máy chủ.
 • Theo kịp lưu lượng truy cập ActiveSync trong tổ chức của bạn bằng cách nhận được các báo cáo chi tiết về việc sử dụng ActiveSync, yêu cầu đồng bộ hóa, chi tiết chính sách, thông tin trạng thái & chi tiết thiết bị.
 • Giữ một tab về số lượng tin nhắn được gửi và nhận bởi mỗi máy chủ Exchange bằng Báo cáo lưu lượng máy chủ.
 • Theo dõi số liệu thống kê quan trọng của Exchange Server Public Folders với Báo cáo thư mục chung toàn diện.
 • Tạo báo cáo về Danh sách phân phối và cũng hiển thị lưu lượng truy cập cho mỗi phân phối bằng cách chạy Báo cáo lưu lượng danh sách phân phối!

Exchange Reporter cung cấp những tính năng gì?

Reporting

 • Báo cáo kích thước hộp thư.
 • Báo cáo Office 365.
 • Báo cáo lưu lượng email.
 • Báo cáo nội dung hộp thư.
 • Báo cáo truy cập Outlook Web (OWA).
 • Báo cáo lưu trữ máy chủ.
 • Báo cáo danh sách phân phối.
Tìm hiểu thêm

Auditing

 • Kiểm toán thay đổi thời gian thực.
 • Đăng nhập hộp thư trái phép.
 • Quyền thay đổi hộp thư.
 • Thay đổi thuộc tính hộp thư.
 • Hành động của người dùng trên Exchange Databases.

Tìm hiểu thêm

 

Monitoring

 • Giám sát dịch vụ.
 • Giám sát hàng đợi thư điện tử.
 • Kết nối truy cập của khách hàng (ActiveSync, OWA, POP, IMAP, v.v.).
 • Giám sát lưu lượng thư điện tử.
 • Giám sát lưu trữ (Hộp thư, Cơ sở dữ liệu và Ổ đĩa).
 • Giám sát DAG hoặc tính sẵn sàng cao.

Tìm hiểu thêm

Kiểm tra thay đổi thời gian thực

Trải nghiệm bảo mật nâng cao và được nhận được thông báo về mọi nỗ lực đăng nhập hộp thư trái phép hoặc thay đổi được thực hiện đối với quyền của hộp thư với báo cáo kiểm toán máy chủ Exchange.

Với tính năng Exchange Server Auditing, bạn có thể:
 • Giám sát các mẫu đăng nhập của người dùng.
 • Có được báo cáo về lưu trữ được gắn hoặc tháo dỡ trong một khung thời gian cụ thể.
 • Thăm dò các thay đổi trong quyền hộp thư.
 • Có được danh sách đầy đủ các giá trị mục kiểm soát truy cập sau và trước khi thay đổi cài đặt.
 • Giữ các tab về thay đổi thuộc tính hộp thư như thay đổi hạn ngạch, thay đổi giới hạn kích thước, hộp thư được kích hoạt, hộp thư bị hủy kích hoạt và hộp thư được di chuyển.
Exchange Reporter Plus trình bày các báo cáo này theo định dạng dễ hiểu, mà ngay cả người dùng cũng có thể tạo và giải thích. Ngoài việc tạo các báo cáo này một cách nhanh chóng, người ta cũng có thể xuất các báo cáo này. Các báo cáo có thể được tải xuống dưới dạng tệp xls, csv, pdf hoặc html cho các hoạt động tiếp theo. Hãy dùng thử Exchange Reporter Plus trong Live Demo của chúng tôi!

Giám sát Exchange – Lưu trữ, Email, Cơ sở dữ liệu, Dịch vụ và nhiều hơn nữa

Lấy dữ liệu về sức khỏe và trạng thái của các thành phần và chức năng. Có cái nhìn tổng quan về toàn bộ tổ chức Exchange.

Khách hàng của chúng tôi nói gì?

Chúng tôi cần một công cụ báo cáo cho Exchange. ManageEngine Exchange Reporter Plus cực kỳ hiệu quả và dễ triển khai. Tôi chắc chắn nhận được giá trị từ các báo cáo lưu lượng email của sản phẩm.

Renee Davis,

Life Management Center, Florida

Exchange Reporter Plus được tin tưởng bởi