Mobile Device Manager Plus

ManageEngine Mobile Device Manager Plus là một giải pháp quản lý thiết bị di động toàn diện được thiết kế để trao quyền cho lực lượng lao động doanh nghiệp của bạn với sức mạnh di động, bằng cách tăng cường năng suất của nhân viên mà không ảnh hưởng đến an ninh của công ty. Nó cho phép bạn quản lý điện thoại thông minh, máy tính xách tay, máy tính bảng và máy tính để bàn và nhiều hệ điều hành như iOS, Android, Windows, macOS và Chrome OS.

HỖ TRỢ CÁC HỆ ĐIỀU HÀNH

Quản lý nhiều nền tảng di động từ một giao diện duy nhất

Hỗ trợ 360 ° cho tính di động của doanh nghiệp

Quản lý thiết bị di động doanh nghiệp

Nhanh chóng mang các thiết bị dưới sự quản lý
Đăng ký và xác thực dễ dàng cho BYOD và các thiết bị của công ty.

Bảng điều khiển trực quan với giao diện dễ sử dụng
Quản lý chưa bao giờ đơn giản hơn với tổng quan về toàn bộ hệ sinh thái của các thiết bị trong tổ chức của bạn.

Đảm bảo các thiết bị tuân thủ chính sách
Định cấu hình cấu hình để ban hành các chính sách cho Wi-Fi, VPN và các tham số khác.

Khắc phục sự cố thiết bị trong thời gian thực
Điều khiển từ xa các thiết bị di động và khắc phục sự cố trên chúng.

Quản lý và phân phối ứng dụng liền mạch

Bảo mật và quản lý các ứng dụng đang chạy trên các thiết bị trong mạng của bạn bằng quản lý ứng dụng di động.

Phân phối ứng dụng, thực hiện dễ dàng
Phân phối và quản lý ứng dụng dễ dàng cho các ứng dụng nội bộ và lưu trữ cho iOS, Android, macOS, Chrome OS và Windows.

Chỉ chạy các ứng dụng được doanh nghiệp phê duyệt trên thiết bị
Khóa các thiết bị để chạy một ứng dụng hoặc một bộ ứng dụng với Chế độ kiosk.

Quản lý kho ứng dụng của bạn

Lấy chi tiết các ứng dụng và quản lý giấy phép ứng dụng trên thiết bị di động.

Các ứng dụng riêng biệt với các ứng dụng cá nhân
Duy trì tính toàn vẹn dữ liệu trên các thiết bị bằng cách tách hồ sơ công việc của công ty khỏi hồ sơ cá nhân.

Bảo mật tuyệt vời cho dữ liệu của công ty

Tăng cường bảo mật doanh nghiệp với quản lý bảo mật di động

Xóa dữ liệu thiết bị từ xa

Trong trường hợp mất / trộm, định vị địa lý thiết bị và xóa dữ liệu của thiết bị để đảm bảo an toàn dữ liệu của công ty

Phát hiện và báo cáo các thiết bị có nguy cơ cao và không tuân thủ

Dễ dàng khám phá các thiết bị đã bị bẻ khóa trong mạng của tổ chức của bạn.

Mạng truy cập an toàn

Bảo vệ mạng của bạn với quyền sử dụng thiết bị dựa trên vai trò và quyền truy cập tùy chỉnh vào tài khoản công ty.

Bảo vệ email doanh nghiệp

Cung cấp quyền truy cập thuận tiện và an toàn vào email của tổ chức của bạn, phù hợp với Truy cập trao đổi có điều kiện-Conditional Exchange Access (CEA)

Nền tảng container cho email

Chỉ giới hạn truy cập vào các ứng dụng và tài khoản được doanh nghiệp phê duyệt.

Tích hợp với nền tảng email

Hỗ trợ các nền tảng cho Office 365 và Azure.

Chia sẻ và xem các tệp đính kèm email một cách an toàn

Đảm bảo rằng tệp đính kèm email chỉ được xem qua các ứng dụng được quản lý nhất định.

Chia sẻ tài liệu lên thiết bị di động chỉ bằng vài cú nhấp chuột

Phân phối và quản lý tài liệu từ xa trên thiết bị di động.

Xem và lưu tài liệu một cách an toàn

Chỉ truy cập tài liệu bằng các ứng dụng đáng tin cậy trên thiết bị.

Cập nhật tài liệu tự động

Tài liệu một khi được phân phối cho các thiết bị sẽ nhận được cập nhật tự động khi có phiên bản mới hơn.

Ngăn chặn sao lưu đám mây của bên thứ ba

Hạn chế các ứng dụng của bên thứ ba truy cập và sao lưu các tài liệu phân tán.

Hỗ trợ nhiều định dạng tập tin

Hơn 10 định dạng tài liệu khác nhau có thể được phân phối và quản lý.

Quản lý các thiết bị cá nhân và doanh nghiệp

Phân tách thông tin cá nhân và doanh nghiệp trong mỗi thiết bị để không ảnh hưởng đến tính toàn vẹn dữ liệu

Dữ liệu doanh nghiệp được lưu trữ trong một container được mã hóa

Ngăn chặn các mối đe dọa truy cập tài nguyên của công ty trên thiết bị.

Cung cấp tài khoản chọn lọc

Cấp quyền truy cập có chọn lọc vào tài khoản công ty như email, tùy chỉnh Wi-Fi dựa trên nhu cầu của nhân viên.

Tạo một hầm chứa để bảo vệ dữ liệu

Chọn cho phép hoặc cấm những ứng dụng thương mại nào có thể được nhân viên mang đến cơ sở của công ty.

Nghe có vẻ thú vị?

Hãy thử các sản phẩm của chúng tôi!

thử nghiệm sản phẩm
thử nghiệm sản phẩm

GIẢI THƯỞNG VÀ ĐÁNH GIÁ

PHIÊN BẢN

Mobile Device Manager Plus có sẵn dưới dạng ba phiên bản.

Free edition

Đầy đủ chức năng, hoàn hảo cho các doanh nghiệp nhỏ.

Standard edition

Quản lý thiết bị di động cơ bản.

Professional edition

Có thể mở rộng, Quản lý thiết bị di động end-to-end