Quản lý thay đổi cấu hình mạng tự động

Trình quản lý cấu hình mạng là giải pháp thay đổi mạng, quản lý cấu hình và quản lý tuân thủ (NCCM) của nhiều nhà cung cấp cho các bộ chuyển mạch, bộ định tuyến, tường lửa và các thiết bị mạng khác. NCM giúp tự động hóa và kiểm soát toàn bộ vòng đời quản lý cấu hình thiết bị.

 

Quản lý cấu hình

Lập lịch sao lưu cấu hình thiết bị, theo dõi hoạt động của người dùng và thay đổi điểm bằng cách so sánh tất cả các phiên bản cấu hình từ GUI web tập trung.

 

Quản lý thay đổi theo thời gian thực

Giám sát các thay đổi cấu hình, nhận thông báo tức thời và ngăn chặn các thay đổi trái phép để làm cho môi trường mạng của bạn an toàn, ổn định và tuân thủ.

 

Kiểm toán tuân thủ
 
Xác định các thông lệ và chính sách tiêu chuẩn, kiểm tra cấu hình thiết bị xem có vi phạm không và sẵn sàng áp dụng các biện pháp khắc phục để đảm bảo tuân thủ thiết bị.
 

Tự động hóa các tác vụ cấu hình
 
Tiết kiệm thời gian bằng cách tự động hóa các tác vụ quản lý cấu hình lặp đi lặp lại, tốn thời gian và cũng bằng cách áp dụng tập trung thay đổi cấu hình cho các thiết bị hàng loạt.

Theo dõi hoạt động của người dùng
 
Cải thiện trách nhiệm và đạt được một quản lý thay đổi mạng hoàn chỉnh bằng cách nhận một bản ghi đầy đủ về ai, cái gì và khi nào thay đổi cấu hình.

Quản lý cấu hình phân tán
 
Quản lý cấu hình mạng trong các mạng phân tán với Phiên bản doanh nghiệp của Trình quản lý cấu hình mạng.

Quản lý cấu hình dễ dàng với Network Configuration Manager

Các doanh nghiệp ngày nay phải đối mặt với tổn thất lớn do thảm họa mạng. Các nguyên nhân phổ biến nhất của thảm họa mạng là thay đổi cấu hình bị lỗi, vi phạm tuân thủ và xung đột cấu hình. Những rủi ro như vậy có thể được hoàn nguyên và cũng có thể tránh được nếu quản trị viên mạng đã tăng cường khả năng hiển thị vào mạng của họ và kiểm soát quy trình thay đổi.
 
Sử dụng theo dõi hoạt động người dùng của Network Configuration Manager, quản lý thay đổi và sao lưu cấu hình, bạn có thể làm cho hệ thống mạng của mình chống lại các thảm họa. Xem video này để tìm hiểu cách bạn có thể quản lý cấu hình, thay đổi và tuân thủ bằng Network Configuration Manager.

Tính năng chính

Cảnh báo thay đổi cấu hình

 

Cấu hình và thiết bị tìm kiếm

 

Báo cáo chuyên sâu

 

Cấu hình và thiết bị tìm kiếm

 

Đánh giá PCI

 

Lên kế hoạch việc làm

 

Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò

 

Thay đổi Đánh giá & Cơ chế phê duyệt

 

Cấu hình khôi phục

 

Nâng cấp firmware từ xa

 

Quản lý cấu hình thiết bị, ở mọi nơi.

 

Ứng dụng iPhone của Trình quản lý cấu hình mạng cho phép bạn quản lý các cấu hình mạng khi đang di chuyển.
 
Bạn có thể nhận được thông tin chi tiết quan trọng về:
 • Thay đổi cấu hình
 • Tuân thủ
 • Hoạt động người dùng
 • Sao lưu cấu hình
 • Xung đột startup-config

   

 

Quản lý cấu hình đầu cuối, đơn giản hóa

Sử dụng Network Configuration Manager, quản lý tập trung các cấu hình mạng của bạn. Làm cho hệ thống mạng của bạn chống lại thảm họa với khả năng hiển thị được cải thiện vào cơ sở hạ tầng mạng.
 

Phiên bản cấu hình và so sánh

Tùy chọn để nhanh chóng so sánh bất kỳ hai phiên bản cấu hình cho các thay đổi trong cùng một thiết bị hoặc các thiết bị khác nhau.

 

Bắt đầu quản lý mạng của bạn như một chuyên gia!

Chọn phiên bản phù hợp nhất với yêu cầu cơ sở hạ tầng mạng của bạn.
 • Configuration backup
 • Network automation using Configlets
 • Real-time change detection
 • Configuration change notifications and rollback mechanism
 • Network compliance management
 • Detailed reports
 • Support for devices from 200+ vendors
 • Manage 2 devices for free

 

 

 

 

Tải về
 • Configuration backup
 • Network automation using Configlets
 • Real-time change detection
 • Configuration change notifications and rollback mechanism
 • Network compliance management
 • Detailed reports
 • Support for devices from 200+ vendors
 • Manage up to 10000 devices
 • 24×5 technical support

 

 

Tải về

 • Configuration backup
 • Network automation using Configlets
 • Real-time change detection
 • Configuration change notifications and rollback mechanism
 • Network compliance management
 • Detailed reports
 • Support for devices from 200+ vendors
 • Manage up to 50000 devices
 • 24×5 technical support
 • Distributed environment support
 • Automatic data sync
 • Automatic update
 • Collective data/reports in the central server
Tải về