OpUtil

Phần mềm quản lý địa chỉ IP và Switch Ports

OpUtils là một phần mềm quản lý địa chỉ IP và Switch port hướng tới việc giúp các kỹ sư giám sát hiệu quả, chuẩn đoán và khắc phục các sự cố CNTT. OpUtils bổ sung cho các công cụ quản lý hiện có bằng cách cung cấp khả năng xử lý sự cố và theo dõi hệ thống theo thời gian thực. Nó giúp các kỹ sư mạng quản lý hệ thống Switch và không gian địa chỉ IP một cách dễ dàng. Với hơn 20 bộ công cụ, công cụ quản lý Switch port giúp giám sát và phát hiện sự xâm nhập của các thiết bị giả mạo, kiểm tra việc sử dụng băng thông, giám sát tính khả dụng của các thiết bị, sao lưu cấu hình của các thiết bị Cisco và hơn thế nữa.

Quản lý địa chỉ IP

Quét IPv4 & IPv6 trong mạng để xác định các địa chỉ IP khả dụng và đã sử dụng.

Quản lý Switch Port

Quét tất cả các Switch trong hệ thống mạng, và ánh xạ các Port Switch xuống các thiết bị vật lý

Phát hiện các thiết bị giả mạo

Xác định các cuộc xâm nhập của thiết bị giả mạo và ngăn chặn truy cập của chúng.

Theo dõi băng thông

Theo dõi việc sử dụng băng thông trong hệ thống mạng và tạo  báo cáo sử dụng băng thông với các tham số khác nhau.

Quản lý file cấu hình

Tạo lịch sao lưu các thiết bị Cisco, bạn có thể upload/download file cấu hình và so sánh sự khác biệt giữa các phiên bản.

Công cụ Wake-on Lan

Cung cấp cả thủ công và tự động khởi động máy không hoạt động theo lịch.

Công cụ SMNP

Cung cấp snapshot của một MIB nhất định cùng với việc truy vấn thiết bị sử dụng SNMP để tạo biểu đồ

Công cụ Cisco

Quét hệ thống mạng để nhận thông tin chi tiết về các thiết bị CISCO như thông tin IOS, Flash, Memory…

Công cụ chuẩn đoán

Kiểm tra tính khả dụng, tuyến đường (route) và tình trạng của hệ thống, quét IP và hiển thị trạng thái của một node.

Công cụ giám sát mạng

Quét TCP port, thiết bị kích hoạt SNMP và chi tiết địa chỉ IP, chi tiết hệ thống và các thông tin liên quan đến MIB OID.

Công cụ giám sát địa chỉ

Quản lý, giải quyết và lấy danh sách  DNS, địa chỉ IP và địa chỉ MAC của mạng.

Công cụ mạng

Giám sát các máy chủ quan trọng trong mạng về tính khả dụng và cảnh báo ngay lập tức nếu có lỗi

OpUtils có 2 phiên bản 

Free Edition

  • MAC Address Resolver
  • SNMP Ping
  • Network Scanner
  • DNS Resolver
  • +additional tools

Professional

Standard Edition Tools PLUS

  • IP Address Manager
  • Switch Port Mapper
  • MIB Browser
  • +additonal tools