Patch Connect Plus tích hợp với Microsoft SCCM để hỗ trợ quản lý bản vá của bên thứ ba, với bản vá tự động của hơn 530 bản cập nhật của bên thứ ba trên hơn 330 ứng dụng. Với tính năng ‘Quản lý ứng dụng’, việc triển khai các ứng dụng tùy chỉnh cũng được thực hiện. Ngoài ra, quản trị viên ‘Công cụ quản trị’ cung cấp 25 tiện ích thiết yếu nhất, có thể truy cập trực tiếp từ bảng điều khiển SCCM, cho trải nghiệm người dùng tối ưu.

Triển khai bản vá không phải của Microsoft

Tăng cường quản lý bản vá của bên thứ ba SCCM với việc triển khai tùy chỉnh và tự động cho hơn 530 bản cập nhật của bên thứ ba cho các hệ thống máy khách SCCM.

         Tạo nên các ứng dụng        

Nghĩ xa hơn là vá. Tạo các ứng dụng phần mềm mong muốn của bạn trong SCCM / Intune với Quản lý ứng dụng SCCMQuản lý ứng dụng Intune của Patch Connect Plus

          Quản lý Máy khách SCCM                   

Tối ưu hóa các hoạt động SCCM cơ bản của bạn như xử lý sự cố, quản lý khách hàng, v.v., dễ dàng sử dụng Công cụ quản trị của Patch Connect Plus.

      Công bố cập nhật các danh mục       

Đơn giản hóa việc vá lỗi của bên thứ ba trong SCCM bằng cách thêm Danh mục cập nhật của Patch Connect Plus vào SCCM 1806 trở lên.