Không có môi trường CNTT nào mà không bị ảnh hưởng bởi việc xóa hoặc sửa đổi một cách ngẫu nhiên; Môi trường Active Directory (AD), Office 365 và Exchange cũng không ngoại lệ.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna tpat.

RecoveryManager Plus có thể giúp bạn khắc phục mọi thảm họa gây ra bởi những thay đổi không mong muốn trong môi trường CNTT của bạn. Sao lưu môi trường AD, Office 365Exchange của bạn từ một bảng điều khiển duy nhất và khôi phục bất kỳ đối tượng, trang web hoặc hộp thư bất cứ khi nào bạn cần.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Sao Lưu Active Directory

Tìm hiểu thêm

 • Sao lưu đối tượng AD toàn diện: Sao lưu tất cả các đối tượng AD như người dùng, nhóm, GPO, OU, thuộc tính Exchange, thông tin DNS, máy tính và danh bạ và khôi phục chúng một phần hoặc hoàn toàn.
 • Sao lưu lược đồ AD: Sao lưu tất cả các thay đổi được thực hiện cho các lớp và thuộc tính của lược đồ và ngay lập tức khôi phục chúng khi cần.
 • Khởi động lại phục hồi miễn phí (khôi phục mà không cần restart): Thực hiện các hoạt động khôi phục mà không phải khởi động lại DC của bạn, do đó đảm bảo tính sẵn có trên DC hoạt động 1 cách liên tục.
 • AD recycle bin: Khôi phục các đối tượng AD đã xóa và các thuộc tính của chúng, bao gồm các thùng chứa thư mục gốc của chúng, chỉ bằng một cú nhấp chuột.
 • Duy trì sao lưu: Xác định thời gian lưu cho các bản sao lưu của bạn và tự động loại bỏ bản sao lưu đầy đủ cũ nhất và các bản sao lưu gia tăng liên quan của nó khi đạt đến giới hạn.

Sao lưu Office 365 

Tìm hiểu thêm

 • Sao lưu Exchange Online: Sao lưu tất cả các hộp thư trong toàn bộ môi trường Exchange Online của bạn, bao gồm tất cả người dùng email, mục lịch, danh bạ, tạp chí, ghi chú, bài đăng và tác vụ, và khôi phục chúng khi cần.
 • Sao lưu SharePoint Online: Sao lưu tất cả các tuyển tập trang, trang, danh sách và thư viện tài liệu và khôi phục chúng khi cần.
 • Sao lưu OneDrive for Business: Sao lưu tất cả các tệp và thư mục trong môi trường OneDrive for Business của bạn và khôi phục chúng nhanh chóng.
 • Sao lưu cộng dồn: Chỉ sao lưu các thay đổi được thực hiện cho hộp thư và trang web kể từ chu kỳ sao lưu cuối cùng.
 • Khôi phục Item-level :Khôi phục các mục hộp thư riêng lẻ, thư viện tài liệu SharePoint Online hoặc thậm chí một tệp OneDrive for Business.
 • Xem trước phục hồi: Xem trước nội dung, tệp đính kèm và tài liệu từ các bản sao lưu Exchange Online, SharePoint OnlineOneDrive for Business trước khi khôi phục chúng.
 • Lên lịch sao lưu: Lên lịch sao lưu của bạn xảy ra trong giờ không làm việc để giảm thiểu băng thông trên mạng của bạn.

Sao lưu Exchange On-premises

Tìm hiểu thêm

 • Sao lưu hộp thư toàn diện: Sao lưu tất cả các mục trong hộp thư Exchange tại chỗ của bạn bao gồm tất cả email, mục lịch, danh bạ, tạp chí, ghi chú, bài đăng tác vụ.
 • Hỗ trợ nhiều tổ chức: Thêm nhiều tổ chức Exchange vào RecoveryManager Plus và thực hiện sao lưu và khôi phục dữ liệu Exchange trong tất cả các tổ chức từ một bảng điều khiển duy nhất.
 • Khôi phục Item-level: Khôi phục toàn bộ hộp thư về trạng thái sao lưu hoặc thậm chí khôi phục các mục riêng lẻ như một email hoặc sự kiện lịch.
 • Khôi phục hộp thư: Khôi phục các mục hộp thư được sao lưu vào cùng một hộp thư, đến một hộp thư khác hoặc thậm chí vào hộp thư trong một đối tượng thuê khác.
 • Khôi phục đa nền tảng: Khôi phục bản sao lưu của hộp thư Exchange tại chỗ vào hộp thư trong đối tượng thuê Exchange Exchange của bạn và ngược lại.
 • Tìm kiếm nâng cao: Duyệt qua các bản sao lưu và tìm các mục hộp thư cụ thể với các bộ lọc tìm kiếm nâng cao như ngày, chủ đề, từ và đến.
 • Duy trì sao lưu: Xác định thời gian lưu cho các bản sao lưu Exchange của bạn và loại bỏ các bản sao lưu đã vượt quá thời gian lưu.
 • Lên lịch sao lưu: Lên lịch sao lưu của bạn xảy ra trong giờ không làm việc và giảm thiểu tác động đến mạng của bạn.

Tại sao nên chọn RecoveryManager Plus?

Triển khai nhanh chóng và dễ dàng.

Sau khi cài đặt, bạn có thể cấu hình bản sao lưu đầu tiên của mình trong vòng chưa đầy năm phút.

Giải pháp sao lưu thống nhất.

Cấu hình nhiều domain AD, tenant Office 365 và tổ chức Exchange để sao lưu và quản lý chúng từ một bảng điều khiển duy nhất.

Tùy chỉnh thông báo.

Quản lý hồ sơ thông báo của bạn và chọn các hành động bạn muốn nhận thông báo qua email.

Giảm thiểu mối đe dọa Ransomware.

Không bao giờ trả tiền chuộc cho các tập tin của bạn. Chỉ cần khôi phục các tập tin bị ảnh hưởng từ bản sao lưu.

Tự động sao lưu AD, Office 365 và Exchange.

Lên lịch sao lưu theo các khoảng thời gian cố định để đảm bảo bạn đã sao lưu phiên bản mới nhất của môi trường AD, Office 365 và Exchange.

Ủy quyền công việc sao lưu và kiểm toán.

Ủy quyền cho người dùng không phải quản trị viên có đặc quyền để bắt đầu các hoạt động sao lưu và kiểm tra hành động của họ.