Giới thiệu dịch vụ

Tích hợp hệ thống là giải pháp kết nối thành phần đơn lẻ gồm cả phần cứng, phần mềm, các dịch vụ thành một hệ thống thuần nhất. Điều này đảm bảo cho việc sử dụng hiệu quả các cơ sở hạ tầng sẵn có, đồng thời đảm bảo cho việc lưu thông chính xác dữ liệu giữa các cơ quan, bộ phận trong một doanh nghiệp, tổ chức; cũng như với các đối tác, khách hàng của doanh nghiệp, tổ chức đó..

 

Lợi ích dịch vụ

  • Sao lưu, quản trị hệ thống dữ liệu an toàn, hiệu quả.
  • Xây dựng giải pháp phòng/chống rủi ro tài chính với hiệu suất cao.
  • Đảm bảo hệ thống an ninh giúp bảo mật thông tin tuyệt đối.
  • Gia tăng giá trị và năng lực của hệ thống lớn nhờ hợp lực tương tác giữa các hệ thống nhỏ.

TẠI SAO CHỌN TABVIET

  • Tối ưu hóa về giải pháp và chi phí để mang lại lợi ích, hiệu quả đầu tư cho khách hàng
  • Không ngừng nâng cao năng lực công nghệ và cải tiến quy trình chất lượng nhằm cung cấp những sản phẩm và dịch vụ có chất lượng ổn định nhất.
  • Chân thành, chủ động trong việc xây dựng quan hệ hợp tác với các công ty đối tác để cùng phát triển.
  • Bảo mật thông tin là ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp, TABViet đồng hành để cung cấp giải pháp nâng cao tính bảo mật – sẵn sàng – toàn vẹn của hệ thống.