Category Archives: TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG

System Engineer – Học việc – Mã số: ST02

MÔ TẢ CHI TIẾT CÔNG VIỆC – Cài đặt, cấu hình các hệ thống máy chủ Windows Server, Linux, Unix, ứng dụng hệ thống AD, Mail,…. Cài đặt, cấu hình các thiết bị mạng như Core Switch, Router, Firewall, Wifi – Nghiên cứu công nghệ, sản phẩm, triển khai hệ thống mới – Mục tiêu […]

Senior System Engineer – Mã số: ST02

MÔ TẢ CHI TIẾT CÔNG VIỆC – Tư vấn, thiết kế, xây dựng các giải pháp tổng thể: giải pháp SAN, giải pháp ảo hóa, giải pháp hạ tầng máy chủ, dịch vụ hệ thống CNTT (AD, DNS, DHCP, Mail, FTP,…), giải pháp về network, giải pháp cloud computing… – Triển khai các giải pháp […]

Senior Network Engineer – Mã số: NW01

MÔ TẢ CHI TIẾT CÔNG VIỆC – Tư vấn, thiết kế, xây dựng các giải pháp tổng thể: giải pháp về Network, Firewall, Network Loadbalancing, giải pháp các dịch vụ hệ thống, giải pháp Ảo hóa, Cloud computing… – Cài đặt, cấu hình các thiết bị mạng như Core Switch, Router, Firewall, Wifi – Nghiên […]

Network Engineer – Học việc – Mã số: NW02

MÔ TẢ CHI TIẾT CÔNG VIỆC – Tư vấn, thiết kế, xây dựng các giải pháp tổng thể: giải pháp về Network, Firewall, Network Loadbalancing, giải pháp các dịch vụ hệ thống, giải pháp Ảo hóa, Cloud computing… – Cài đặt, cấu hình các thiết bị mạng như Core Switch, Router, Firewall, Wifi – Nghiên […]

Admin – Mua hàng – Mã số: AD01

MÔ TẢ CHI TIẾT CÔNG VIỆC: – Thực hiện công việc tiếp tân: tiếp chuyển điện thoại, tiếp khách đến Văn phòng – Thực hiện việc hỗ trợ mua hàng theo yêu cầu, phân công – Quản lý nhập hàng, xuất hàng, hàng tồn kho – Điều phối công việc các phòng ban theo sự […]

.