Phát triển mã tốt hơn và phát hành một cách tự tin với Parasoft dotTEST

Cải thiện năng suất và chất lượng mã

Tiết kiệm thời gian và tiền bạc bằng cách tìm và sửa lỗi sớm hơn bằng các bản sửa mã phân tích tĩnh do AI tạo. Giảm công sức và chi phí cung cấp phần mềm chất lượng cao bằng cách ngăn chặn các vấn đề phức tạp và tốn kém hơn về sau.

Phản hồi kiểm thử nhanh chóng

Đảm bảo mã C# hoặc VB.NET của bạn tuân thủ nhiều tiêu chuẩn ngành về an toàn và bảo mật, bao gồm yêu cầu bắt buộc về truy xuất nguồn gốc và tài liệu cần thiết để xác minh sự tuân thủ.

Xây dựng bảo mật cho ứng dụng của bạn

Đi trước các yêu cầu bảo mật của bạn bằng cách tích hợp trực tiếp phân tích bảo mật và đào tạo vào quy trình làm việc của nhà phát triển. Tự động hóa ứng dụng trình kiểm tra CWE và OWASP và đạt được sự tuân thủ các tiêu chuẩn như PCI DSS và UL 2900.

Dễ dàng chạy thử nghiệm BDD

Phát hiện và chạy liền mạch các bài kiểm tra BDD SpecFlow cùng với các bài kiểm tra đơn vị, để dễ dàng kết hợp các bài kiểm tra SpecFlow trong quy trình kiểm tra của bạn. Thu thập kết quả từ các bài kiểm tra BDD và xuất bản chúng lên Parasoft DTP.

Khả năng của Parasoft dotTEST

Parasoft dotTEST tự động hóa các biện pháp thực hành chất lượng phần mềm cho các hoạt động phát triển C# và VB.NET của bạn. Phân tích mã sâu được tăng cường bằng AI và ML giúp phát hiện độ tin cậy và đẩy nhanh quá trình khắc phục các kết quả phân tích tĩnh. Phạm vi mã, khả năng truy xuất nguồn gốc yêu cầu và báo cáo tuân thủ tự động giúp hợp lý hóa việc tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật và các ngành quan trọng về an toàn.

Thực hiện kiểm thử đơn vị với bất kỳ khung kiểm thử nào tương thích với Microsoft VSTest. Chạy các bài kiểm tra đơn vị được tạo bằng khung NUnit, MSTest và xUnit, đồng thời thu thập thông tin về mức độ phù hợp cho các bài kiểm tra đó. Các nhà phát triển có thể dễ dàng xem số liệu về mức độ bao phủ của mã trong IDE để xác định các khoảng trống trong mức độ bao phủ nhằm mục tiêu tạo các thử nghiệm mới nhằm thúc đẩy mức độ bao phủ cao hơn. Tích hợp dotTEST vào quy trình CI/CD và tạo báo cáo phạm vi mã hoặc xuất bản kết quả lên DTP để phân tích xu hướng.

Kết quả kiểm tra được gửi đến Parasoft DTP, nơi các nhóm có thể dễ dàng theo dõi số liệu chất lượng, xem so sánh giữa các bản dựng và đặt các cổng chất lượng tùy chỉnh thành không thành công hoặc vượt qua bản dựng, đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng. Sử dụng bảng thông tin tương tác và báo cáo tuân thủ nâng cao của DTP để theo dõi việc tuân thủ các tiêu chuẩn như CWE và OWASP. Các nhóm phát triển có thể tận dụng dotTest với các tiện ích dựa trên ML của DTP để giảm nhiễu phân tích tĩnh và dễ dàng xác định hơn những vi phạm phân tích tĩnh nào cần ưu tiên. Trưởng nhóm nhận được các đề xuất hữu ích dựa trên AI về những vi phạm cần chỉ định cho các nhà phát triển cụ thể dựa trên bộ kỹ năng và kinh nghiệm khắc phục trước đây của họ.

Hỗ trợ các tiêu chuẩn mã bảo mật

Parasoft dotTEST kiểm tra mã xem có góp thủ nhiều tiêu chuẩn bảo mật khác nhau. Nó cũng tự động tạo ra các tài liệu cần thiết để chứng minh sự phong phú.

Bảng liệt kê điểm yếu chung là một tập hợp thống nhất, có thể đo lường được các điểm yếu bảo mật phần mềm. Parasoft dotTEST vượt xa chỉ Top 25 CWE để cung cấp thông tin toàn diện nhất trong ngành. Dễ dàng hiểu trình kiểm tra phân tích tĩnh nào được liên kết với CWE nào để gỡ lỗi và tuân thủ hiệu quả.

Dự án Bảo mật Ứng dụng Web Mở công bố danh sách 10 lỗ hổng bảo mật hàng đầu mà việc phát triển phần mềm cần phải bảo vệ. Parasoft dotTEST đảm bảo sự tuân thủ bằng cách đưa trực tiếp các công cụ kiểm tra những điểm yếu này vào quá trình phát triển. dotTEST cũng cung cấp một bộ quy tắc tích hợp để xác minh sự tuân thủ với OWASP API Security và OWASP-ASVS.

Yêu cầu 6 của Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu ngành thẻ thanh toán (PCI DSS) đặc biệt đề cập đến các lỗ hổng mã hóa phổ biến có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của các giao dịch thẻ tín dụng. Công cụ kiểm tra C# của Parasoft đảm bảo cơ sở mã ứng dụng của bạn tuân thủ.

Được FDA khuyến nghị, UL 2900 hỗ trợ an ninh mạng cho các thiết bị có thể kết nối mạng. Nó đánh giá và kiểm tra các lỗ hổng, điểm yếu của phần mềm và phần mềm độc hại. Parasoft dotTEST đảm bảo tuân thủ bằng cách áp dụng tự động bộ tiêu chuẩn mã hóa hoàn chỉnh được tham chiếu bởi UL 2900.

Công nghệ tích hợp

Parasoft dotTEST tích hợp liền mạch vào cả IDE và quy trình CI/CD của bạn. Các kết quả phân tích tĩnh, kết quả kiểm tra và mức độ bao phủ được tổng hợp trong Parasoft DTP để các bên liên quan có thể trực quan hóa kết quả của tất cả các cơ sở mã, không chỉ C# và VB.NET. Parasoft dotTEST cũng tích hợp với Parasoft SOAtest để nắm bắt mức độ bao phủ mã trong quá trình thực hiện các bài kiểm tra chức năng.