ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

THIẾT LẬP MỐI QUAN HỆ VỚI HƠN 20 ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC TRÊN THẾ GIỚI

TABViet đã xây dựng những mối hợp tác chiến lược với những nhà cung cấp lớn và đã chính thức thành những đối tác quan trọng của các hãng công nghệ thông tin hàng đầu thế giới về: Công nghệ mạng, hệ thống phần cứng, phần mềm và bảo mật.