Quét

Quét và khám phá các lỗ hổng của tất cả các thiết bị người dùng văn phòng nội bộ và từ xa cũng như các thiết bị chuyển vùng.

Đánh Giá

Tận dụng các phân tích dựa trên hành vi các cuộc tấn công và ưu tiên các văn phòng có nhiều khả năng bị kẻ tấn công khai thác.

Quản Lý

Giảm thiểu việc khai thác các lỗ hổng bảo mật mà đang còn tồn tại trong hệ thống mạng và ngăn ngừa các lỗ hổng xảy ra từ việc lập trình

Các tính năng và lợi ích

Thực Hiện Các Báo Cáo

Đánh giá lại tình trạng bảo mật của hệ thống và đưa ra quyết định với các báo cáo tổng thể.

Kiểm Toán Diệt Virus

Hiểu rõ hơn về các phần mềm diệt Virus có trên các hệ thống mạng của doanh nghiệp.

Triển Khai Các Chính Sách

Quyết định khi nào cần vá lỗi, những gì cần vá và làm thế nào để vá.

Quản Trị Dựa Trên Vai Trò

Xác định vai trò và phân công nhiệm vụ cho kỹ thuật viên dựa trên nhu cầu doanh nghiệp.

 

 • Suitable for SMBs
 • Fully functional
 • Up to 25 computers

 

 

 

 • Vulnerability scanning and assessment
 • System misconfiguration detection
 • High-risk software detection
 • Detection and resolution of server misconfigurations
 • Vulnerability reports

Professional Edition features +

 • Secure configuration deployment
 • Automated Patch deployment
 • Test and approve patches
 • High-risk software uninstallation 
 • Zero-day vulnerability mitigation