GIỚI THIỆU VỀ TABVIET

Talent And Breakthough

Được thành lập năm 2003 với hình thức TNHH, Công ty TNHH TMDV Tin Học Ấn Trà (ATCOM), năm 2008 chuyển đổi lên hình thức Cổ phần, Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Công Nghệ Bước Nhảy Việt – (TABViet) từng bước hình thành thương hiệu trong lĩnh vực Công Nghệ Thông Tin tại Việt Nam. Cùng với sự phát triển của nền công nghệ và nhu cầu ứng dụng CNTT mạnh mẽ của xã hội, TABViet luôn có những bước nhảy vững chắc từ những “Giải pháp Công nghệ Thông tin Toàn diện” đến “Dịch vụ Khách hàng” chất lượng là minh chứng cho sự phát triển và khẳng định mình trong Công nghệ Thông tin.

Nhiệm vụ

  • Tối ưu hóa về giải pháp và chi phí để mang lại lợi ích, hiệu quả đầu tư cho khách hàng
  • Không ngừng nâng cao năng lực công nghệ và cải tiến quy trình chất lượng nhằm cung cấp những sản phẩm và dịch vụ có chất lượng ổn định nhất
  • Đoàn kết nội bộ, nỗ lực phấn đấu vì một sự nghiệp chung
  • Chân thành, chủ động trong việc xây dựng quan hệ hợp tác với các công ty đối tác để cùng phát triển.
  • Tái đầu tư xã hội thông qua các hoạt động từ thiện

Cam kết ngành CNTT

  • Bảo mật thông tin là ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp, TABViet đồng hành để cung cấp giải pháp nâng cao tính bảo mật – sẵn sàng – toàn vẹn của hệ thống
  • Thông tin thuộc quyền sở hữu của Khách hàng, TABViet tôn trọng quyền sở hữu, chính xác và bảo mật bằng thỏa thuận cam kết giữa các bên
  • Hợp tác, đầu tư nghiên cứu, phát triển các giải pháp mới, dịch vụ CNTT hiệu quả, phù hợp với thực tế từng doanh nghiệp
TABViet ISO 9001 2015

TABViet đạt chứng nhận ISO 9001:2015