Tổng Quan

Chất Lượng Mã Liên Tục cho Phát Triển Phần Mềm C và C++

Phát hiện lỗi sớm và tiết kiệm chi phí bằng cách tích hợp Parasoft C/C++test vào quá trình phát triển phần mềm cho các ứng dụng an toàn và bảo mật được nhúng. Đồng thời đảm bảo tuân thủ theo nhiều tiêu chuẩn về an toàn chức năng, bảo mật và mã hóa.

Phát hiện sớm lỗi – Tiết kiệm chi phí

Tiết kiệm thời gian và tiền bạc bằng cách tìm và sửa lỗi sớm để tránh các vấn đề phức tạp và tốn kém hơn sau này.

Tự động tuân thủ các tiêu chuẩn ngành

Tuân thủ các tiêu chuẩn ngành của bạn và tự động tạo báo cáo xác minh bằng việc tự động hóa kiểm thử.

Không chỉ Kiểm thử – Kiểm thử Thông minh

Nâng cao năng suất. Tận dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) và Học máy (Machine Learning) của chúng tôi

Khả năng của Parasoft C/C++test

Giải pháp Kiểm thử Phần mềm Tích hợp Hoàn toàn

Parasoft C/C++test là giải pháp kiểm thử phần mềm được tích hợp hoàn toàn, dành riêng cho các ngành công nghiệp an toàn-phần-mềm nhúng. Khả năng kiểm thử phần mềm tự động của C/C++test cũng được xây dựng để đáp ứng các môi trường phát triển nhanh Agile DevOps ngày nay.

C/C++test tích hợp chặt chẽ với IDE C và C++ của bạn, quy trình CI/CD và các triển khai dạng container để phát hiện lỗi sớm hơn và tự động thực thi việc tuân thủ các tiêu chuẩn ngành.

Áp dụng bộ kỹ thuật phân tích mã nguồn toàn diện nhất (phân tích dựa trên mẫu hình, phân tích luồng dữ liệu, giải thích trừu tượng, số liệu, v.v.) và kiểm tra chất lượng code theo các tiêu chuẩn ngành mới nhất, chẳng hạn như MISRA C 2023, MISRA C++ 2023, AUTOSAR C++ 14, và nhiều tiêu chuẩn khác.

Phân tách các hàm hoặc đơn vị mã thông qua việc tạo các đoạn mã giả, nơi các nhà phát triển có thể nhanh chóng xây dựng các bài kiểm tra đơn vị mạnh mẽ và/hoặc tự động tạo ra các bài kiểm tra đơn vị đảm bảo tính an toàn, bảo mật và đáng tin cậy của mã. Thực hiện các bài kiểm tra này trong bất kỳ môi trường nền tảng chéo, máy chủ, ảo hoặc mục tiêu phần cứng nào.

Thu thập thông tin về độ bao phủ mã như một phần của quy trình tích hợp liên tục (CI) và luồng làm việc trên máy tính của nhà phát triển. Thông thường điều này được thực hiện thông qua việc kiểm thử đơn vị, kiểm thử hệ thống, kiểm thử thủ công và tất cả các phương pháp thực thi kiểm thử khác sử dụng, bao gồm cả kiểm thử trên phần cứng mục tiêu.

Giám sát ứng dụng đang chạy của bạn, phát hiện các vấn đề liên quan đến thời gian chạy như rò rỉ bộ nhớ, sự tàn phá bộ nhớ, đọc bộ nhớ chưa được khởi tạo và tràn bộ đệm có thể dẫn đến các vấn đề về tính ổn định, hành vi không đoán trước và lỗ hổng bảo mật. Sử dụng cấu hình kiểm thử được định nghĩa trước để hỗ trợ cả các ứng dụng native và nhúng với phân bổ bộ nhớ theo kiểu C (malloc hoặc free).

Áp dụng bộ công cụ phân tích mã nguồn chi tiết nhất (phân tích dựa trên mẫu, phân tích luồng dữ liệu, diễn giải trừu tượng, số liệu và nhiều hơn nữa) và xác minh chất lượng mã theo các tiêu chuẩn ngành công nghiệp mới nhất, như CERT C, CERT C++, CWE, OWASP và các tiêu chuẩn khác.

Tự động hóa phân tích tĩnh, kiểm thử đơn vị và đo bao phủ mã để đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn chức năng với phần mềm được chứng nhận TÜV SÜD C/C++test. Cũng tự động hóa các yêu cầu xác minh và xác thực được định nghĩa trong các tiêu chuẩn quy trình như ô tô (ISO 26262, ISO 21434), quân sự/hàng không vũ trụ (DO-178C DAL-A), y tế (IEC 62304), tự động hóa công nghiệp (IEC 61508), đường sắt (EN 50128) và các tiêu chuẩn khác.

Các bảng điều khiển báo cáo động, dựa trên web của Parasoft DTP bao gồm báo cáo tuân thủ, các tiện ích tùy chỉnh, điều hướng mã nguồn, bộ lọc nâng cao và phân tích nâng cao. DTP cũng hoàn thành và tự động hóa việc theo dõi yêu cầu giữa các ca kiểm thử trong C/C++test, mã nguồn và yêu cầu trong các công cụ ALM như Polarion, Codebeamer, Jama và Jira.

Tích hợp Công nghệ

Kết nối Mượt Mà với Hệ sinh thái Phát triển của Bạn

Parasoft C/C++test tích hợp với nhiều môi trường phát triển (IDE), kiến trúc nhúng, giải pháp quản lý vòng đời ứng dụng (ALM), kiểm soát mã nguồn và hệ thống xây dựng/CI. Tích hợp Parasoft C/C++test liền mạch vào hệ sinh thái phát triển hiện có của bạn.