Rà soát & tư vấn quy trình ISMS 27001

giới thiệu về dịch vụ

Dịch vụ đánh giá và tư vấn ISO 27001 của TABViet là một giải pháp toàn diện giúp các tổ chức đảm bảo rằng hệ thống thông tin của họ đáp ứng các tiêu chuẩn an ninh thông tin quốc tế và tuân thủ ISO 27001. ISO 27001 là một tiêu chuẩn quốc tế về quản lý an ninh thông tin, cung cấp các yêu cầu và phương pháp hướng dẫn để thiết lập, triển khai, duy trì và cải thiện hệ thống quản lý an ninh thông tin trong một tổ chức.

Đánh Giá Hiện Trạng: Dịch vụ bắt đầu bằng việc đánh giá hiện trạng của hệ thống thông tin của tổ chức, nhằm xác định mức độ tuân thủ các yêu cầu của ISO 27001. Đội ngũ chuyên gia an ninh thông tin của TABViet sẽ tiến hành một loạt các kiểm tra và đánh giá để xác định các lỗ hổng và điểm yếu trong hệ thống.

Phát Triển Kế Hoạch Hành Động: Dựa trên kết quả đánh giá hiện trạng, TABViet sẽ phát triển một kế hoạch hành động cụ thể để giúp tổ chức cải thiện và tuân thủ ISO 27001. Kế hoạch này có thể bao gồm việc triển khai các biện pháp bảo mật mới, cập nhật chính sách và quy trình, và cung cấp đào tạo và hướng dẫn cho nhân viên.

Triển Khai và Thực Thi: TABViet sẽ hỗ trợ tổ chức trong việc triển khai và thực thi các biện pháp và chính sách bảo mật mới. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn để đảm bảo rằng mọi biện pháp được triển khai một cách hiệu quả và đúng đắn.

Đánh Giá và Điều Chỉnh: Sau khi triển khai, TABViet sẽ tiến hành các đánh giá định kỳ và kiểm tra để đảm bảo rằng các biện pháp bảo mật vẫn đang hoạt động một cách hiệu quả và tuân thủ ISO 27001. Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ điều chỉnh và cập nhật kế hoạch hành động để đảm bảo rằng tổ chức tiếp tục tuân thủ các yêu cầu an ninh thông tin.

Dịch vụ đánh giá và tư vấn ISO 27001 của TABViet giúp tổ chức xây dựng và duy trì một hệ thống quản lý an ninh thông tin mạnh mẽ và hiệu quả, giúp bảo vệ thông tin quan trọng và đảm bảo sự tin cậy từ phía khách hàng và đối tác.

Lợi ích của ISO/IEC 27001

  • Chứng minh sự bảo đảm độc lập của việc kiểm soát nội bộ và đáp ứng các yêu cầu về kinh doanh và quản trị doanh nghiệp
  • Tạo lợi thế cạnh tranh với việc đáp ứng các yêu cầu thông qua hợp đồng và chứng minh với khách hàng rằng việc bảo mật an toàn thông tin của họ là tối quan trọng.
  • Chứng minh cam kết của lãnh đạo cao nhất về việc bảo mật an toàn thông tin.
  • Độc lập xác minh rằng các rủi ro của tổ chức được nhận diện, đánh giá và đối phó một cách đúng đắn, trong khi chính thức hóa các quá trình, thủ tục và tài liệu bảo mật thông tin.
  • Quá trình đánh giá thường xuyên giúp bạn giám sát liên tục và cải tiến hiệu suất.

Quy trình Tư Vấn ISO/IEC 27001 (ISMS)

Bước 1: Khảo sát chi tiết & đề xuất phương án triển khai

Bước 2: Lập kế hoạch tư vấn – đào tạo và xây dụng hệ thống tài liệu cho tiêu chuẩn ISO/IEC 27001

Bước 3: Đào tạo nhận thức chung về ATTT& Yêu cầu tiêu chuẩn ISO/IEC 270001:2013

Bước 4: Hướng dẫn xây dựng tài liệu

Bước 5: Hướng dẫn áp dụng tài liệu hệ thống Quản lý an toàn thông tin

Bước 6: Đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ

Bước 7: Đăng kí chứng nhận ISO/IEC 27001