ServiceDesk Plus là công cụ thay đổi các đội ngũ CNTT thông thường sang cung cấp hệ thống dịch vụ tuyệt vời cho người dùng. Nó cung cấp cái nhìn tuyệt vời và việc kiểm soát trong việc xử lý các vấn đề CNTT để đảm bảo rằng các doanh nghiệp luôn hoạt động an toàn. Trong 10 năm hoạt động, nó đã mang lại sự hài lòng cho hàng triệu nhân viên IT, người dùng cuối và các bên liên quan.

Quy trình công việc ITSM theo cách tốt nhất

Tích hợp mạnh mẽ với các ứng dụng quản lý CNTT khác

Tự động hóa thông minh

Mở rộng khả năng báo cáo

Tùy chỉnh không cần CODE

Triển khai linh hoạt trên cả Cloud và On-Premises

Quản Lý Sự Cố

Gia tăng sự kiểm soát của IT Helpdesk

Giảm thời gian ngừng hoạt động, cải thiện năng suất, đáp ứng SLA và quản lý các ticket CNTT của doanh nghiệp.

Tìm hiểu thêm

Quản lý các vấn đề

Vượt cả giới hạn CNTT thông thường

Phân loại, phân tích và kết thúc vấn đề một cách chuyên nghiệp. Phân tích nguyên nhân gốc rễ và giúp giảm sự cố CNTT lặp lại trong doanh nghiệp của bạn.

Tìm Hiểu Thêm

Quản lý thay đổi

Quản lí thay đổi với các quyết định đúng nhất

Hợp lý hóa quy hoạch, phê duyệt và thực hiện với các luồng công việc tự động. Đảm bảo rằng không có nhiều thay đổi trái phép hoặc không rõ ràng.

Tìm Hiểu thêm

Danh mục dịch vụ

Tối ưu hóa cung cấp dịch vụ

Tạo và đưa ra danh mục dịch vụ của doanh nghiệp với các tùy chỉnh thỏa thuận cấp độ dịch vụ  (SLA) và phê duyệt qua nhiều giai đoạn. Đảm bảo sự hài lòng của người dùng tốt hơn và khả năng cung cấp cái nhìn tốt hơn cho những người quản trị.

Tìm hiểu thêm

CMDB

Cung cấp một bức tranh toàn cảnh 

Theo dõi và quản lý tất cả các mục cấu hình và ánh xạ mối quan hệ và phụ thuộc của chúng. Phân tích trực quan tác động về những thay đổi và khiến hệ thống ngừng hoạt động để đưa ra được các quyết định cho hệ thống.

tìm hiểu thêm

Quản Lý Các Dự Án CNTT

Thông tin các dự án theo đúng thời gian

Tạo dự án, quản lý tài nguyên và theo dõi tiến độ. Tích hợp các dự án CNTT với các yêu cầu và thay đổi để tinh chỉnh việc cung cấp dịch vụ CNTT của doanh nghiệp một cách tổng thể.

tìm hiểu thêm

Reports

Đưa ra báo cáo chính xác đối với từng loại dữ liệu

Sử dụng các loại báo cáo cho từng loại dữ liệu và có thể tùy chỉnh để các báo cáo có sự thân thiện và dễ hiểu nhất. Nắm bắt tình trạng hiệu suất làm việc của nhóm IT Help Desk bằng giao diện báo cáo tùy chỉnh.

Tìm hiểu thêm

Sự Tích Hợp

Tương tác được với các hệ thống CNTT khác

Tận hưởng sự tích hợp chặt chẽ với phần mềm giám sát và quản lý mạng, ứng dụng, máy tính để bàn và AD. Có được những gì bạn luôn muốn – Tầm nhìn 360 độ về CNTT !

tìm hiểu thêm

Quản Lí tài Sản

Hợp lý hóa phần quản lí tài sản

Tìm kiếm, theo dõi và quản lý tài sản phần cứng và phần mềm CNTT của bạn tập trung ở một nơi. Tối ưu hóa việc sử dụng tài sản, tránh các lỗ hổng và đảm bảo tuân thủ các quy định.

tìm hiểu thêm

The perfect starter kit to get your ticketing right.

The right package for integrated IT Asset management.

The complete ITIL® ready ITSM suite with all features that an IT service desk needs.