6 Xu hướng kiểm thử phần mềm mới trong năm 2024

6 Software Testing Trends for 2024 - Parasoft

6 Software Testing Trends for 2024 - Parasoft

Đánh giá sự đổi mới hàng đầu của kiểm thử phần mềm và dự đoán những thay đổi mang tính biến đổi ở phía trước. Dưới đây là sáu xu hướng kiểm thử phần mềm chính cho năm 2024 và hiểu rõ hơn về từng xu hướng.

Sự phát triển của kiểm thử phần mềm ngày càng trở nên quan trọng khi chúng ta tiến sâu hơn vào bối cảnh công nghệ của năm 2024. Với những tiến bộ về trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa và độ phức tạp ngày càng tăng của hệ thống phần mềm, việc cập nhật kiểm thử phần mềm là điều bắt buộc sự đổi mới và xu hướng.

Trong blog này, chúng tôi đi sâu vào sáu xu hướng kiểm thử phần mềm chính được dự đoán sẽ định hình bối cảnh ngành vào năm 2024 và hơn thế nữa. Từ việc tích hợp các phương pháp thử nghiệm do AI điều khiển cho đến sự phát triển của điện toán xanh, những xu hướng này cung cấp những hiểu biết sâu sắc về cách thực hành kiểm thử phần mềm đang thích ứng để đáp ứng nhu cầu của một hệ sinh thái kỹ thuật số không ngừng thay đổi.

1. Nhu cầu về nền tảng kiểm thử Low-Code ngày càng tăng

Nhu cầu về nền tảng thử nghiệm mã ngắn dự kiến sẽ tăng theo cấp số nhân vào năm 2024 khi các tổ chức tìm kiếm những cách hiệu quả hơn để cung cấp các sản phẩm phần mềm chất lượng cao trong bối cảnh độ phức tạp ngày càng tăng. Nền tảng kiểm thử mã nguồn thấp cung cấp một cách tiếp cận đơn giản hóa để kiểm thử phần mềm, cho phép các nhóm tự động hóa quy trình kiểm thử với yêu cầu mã hóa tối thiểu.
Với sự thống trị của các phương pháp Agile và DevOps, nhu cầu phát triển và triển khai phần mềm nhanh chóng đã trở nên tối quan trọng, thúc đẩy việc áp dụng các nền tảng thử nghiệm mã thấp như một phương tiện để tăng tốc chu kỳ thử nghiệm trong khi vẫn duy trì độ tin cậy.
Hơn nữa, tình trạng thiếu hụt người kiểm thử phần mềm có tay nghề cao trên toàn cầu đã làm tăng thêm tính cấp thiết của các giải pháp trao quyền cho người dùng không có chuyên môn để đóng góp vào quá trình kiểm thử. Nền tảng thử nghiệm mã nguồn thấp cho phép các nhà phân tích kinh doanh, chuyên gia tên miền và thậm chí cả người dùng cuối tham gia vào các hoạt động thử nghiệm, từ đó dân chủ hóa quy trình thử nghiệm và thúc đẩy sự cộng tác giữa các nhóm khác nhau.
Khi các tổ chức cố gắng đạt được thời gian đưa ra thị trường nhanh hơn mà không ảnh hưởng đến chất lượng, thì khả năng tiếp cận và tính linh hoạt được cung cấp bởi các nền tảng kiểm thử mã nguồn ngắn sẵn sàng biến chúng thành tài sản không thể thiếu trong bộ công cụ kiểm thử phần mềm.

2. Tăng cường tập trung vào Shift-Left

Với việc không ngừng theo đuổi việc cung cấp phần mềm chất lượng cao hơn với tốc độ nhanh hơn, các tổ chức nhận ra lợi ích vốn có của việc chuyển đổi các hoạt động kiểm thử tự động sớm hơn trong vòng đời phát triển phần mềm. Động thái chiến lược này đòi hỏi phải tích hợp các quy trình và thực tiễn thử nghiệm tự động sớm hơn nhiều trong quy trình phát triển, thường bắt đầu ngay sau giai đoạn thu thập yêu cầu.
Bằng cách sử dụng phương pháp dịch chuyển sang trái, các nhóm có thể tìm và sửa lỗi ngay từ đầu, giúp giảm chi phí và công sức cần thiết cho việc khắc phục sau này trong chu kỳ phát triển. Bằng cách áp dụng thử nghiệm dịch chuyển sang trái, các tổ chức có thể:

  • Chủ động nhận diện và giảm thiểu rủi ro.
  • Tăng cường hợp tác giữa các nhóm phát triển và thử nghiệm.
  • Cung cấp các sản phẩm phần mềm mạnh mẽ và đáng tin cậy hơn cho thị trường.

Khi ngành tiếp tục ưu tiên sự linh hoạt, hiệu quả và chất lượng, việc tăng cường tập trung vào thử nghiệm sang trái vào năm 2024 thể hiện sự phát triển chiến lược hướng tới cách tiếp cận chủ động và phòng ngừa hơn đối với thử nghiệm phần mềm.

3. Kiểm tra khả năng truy cập web

Các nhóm phát triển phần mềm dự đoán sẽ có sự thay đổi đáng chú ý trong hai năm tới với sự tập trung cao độ vào khả năng truy cập web. Ở nhiều quốc gia, một số luật và quy định yêu cầu các doanh nghiệp và tổ chức phải làm cho ứng dụng phần mềm của họ có thể truy cập được. Khi nhiều quốc gia bắt đầu thực thi các yêu cầu về khả năng truy cập, việc tuân thủ Nguyên tắc truy cập nội dung web (WCAG) đang trở thành ưu tiên cao hơn.

Với bối cảnh kỹ thuật số ngày càng gắn bó với các hoạt động hàng ngày, việc đảm bảo quyền truy cập bình đẳng vào nội dung web cho tất cả các cá nhân, kể cả những người khuyết tật, đã đạt được sức hút đáng kể trên quy mô toàn cầu. Do đó, các chính phủ và cơ quan quản lý trên toàn thế giới đang ban hành các biện pháp nghiêm ngặt để thực thi việc tuân thủ WCAG, buộc các nhóm phần mềm phải ưu tiên cân nhắc khả năng tiếp cận trong suốt vòng đời phát triển.

Sự thay đổi hướng tới khả năng truy cập web này phản ánh cam kết xã hội rộng lớn hơn về tính toàn diện và cơ hội bình đẳng trong lĩnh vực kỹ thuật số. Các nhóm phần mềm sẽ cần kết hợp các nguyên tắc WCAG vào quy trình thiết kế, phát triển và thử nghiệm giao diện người dùng của họ để đảm bảo rằng các ứng dụng web có thể truy cập được đối với người dùng có khả năng và nhu cầu đa dạng.

Bằng cách coi khả năng tiếp cận là thành phần cốt lõi của quá trình phát triển phần mềm, các tổ chức tuân thủ các yêu cầu pháp lý, đồng thời thúc đẩy một môi trường kỹ thuật số toàn diện hơn nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng và mở rộng phạm vi tiếp cận của họ tới nhiều đối tượng hơn. Do đó, những năm 2024 và 2025 sẽ chứng kiến sự chuyển đổi đáng kể trong cách các nhóm phần mềm tiếp cận khả năng truy cập web, với trọng tâm mới là tích hợp các phương pháp hay nhất về kiểm tra khả năng truy cập web vào mọi khía cạnh của vòng đời phát triển.

4. AI/ML

Nhu cầu kết hợp AI và học máy (ML) trong kiểm thử phần mềm đã sẵn sàng đạt đến mức chưa từng có. Nó được thúc đẩy bởi các hệ thống phần mềm ngày càng phức tạp và nhu cầu về các phương pháp thử nghiệm hiệu quả và hiệu quả hơn.

Công nghệ AI và ML mang lại tiềm năng to lớn để cách mạng hóa cách các nhóm tiến hành kiểm thử phần mềm—từ tạo và thực hiện trường hợp kiểm thử đến phát hiện, phân tích và khắc phục lỗi. Với các công cụ kiểm tra được hỗ trợ bởi AI, các tổ chức có thể thực hiện những việc sau:

Tự động hóa các nhiệm vụ kiểm tra lặp đi lặp lại.
Dự đoán các khiếm khuyết tiềm ẩn dựa trên dữ liệu lịch sử.
Các trường hợp kiểm thử tự phục hồi và đưa ra đề xuất cho các kiểm thử dễ bảo trì hơn.
Tối ưu hóa các chiến lược thử nghiệm để đạt được phạm vi thử nghiệm và độ chính xác cao hơn đồng thời giảm chi phí thử nghiệm.

Khi các hệ thống phần mềm ngày càng trở nên năng động và thích ứng, các phương pháp thử nghiệm truyền thống gặp khó khăn để theo kịp bối cảnh phát triển. Kỹ thuật AI và ML cho phép kiểm thử phần mềm thích ứng và phát triển cùng với các ứng dụng mà chúng kiểm thử, xác định các mẫu, điểm bất thường và xu hướng mà người kiểm thử có thể bỏ qua.

Do đó, các tổ chức ngày càng nhận ra giá trị của AI và ML trong việc nâng cao khả năng thử nghiệm, nâng cao năng suất và cuối cùng là cung cấp các sản phẩm phần mềm chất lượng cao hơn ra thị trường nhanh hơn. Vào năm 2024, việc tích hợp AI và ML vào kiểm thử phần mềm sẽ không chỉ mang lại lợi thế cạnh tranh mà còn là điều cần thiết để luôn dẫn đầu trong bối cảnh ngành ngày càng cạnh tranh và theo định hướng đổi mới.

5. Mô phỏng môi trường thử nghiệm & Điện toán xanh

Các tổ chức ngày càng nhận thức rõ hơn về tác động môi trường của cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của họ trong vài năm qua, đặc biệt liên quan đến mức tiêu thụ năng lượng trong các trung tâm dữ liệu. Để giải quyết mối lo ngại này, ngày càng nhiều công ty chuyển sang ảo hóa dịch vụ như một giải pháp nhằm giảm lượng khí thải carbon và mức tiêu thụ năng lượng.

Bằng cách mô phỏng tài nguyên phần cứng thông qua ảo hóa dịch vụ, các tổ chức có thể sao chép các chức năng của phần cứng vật lý đồng thời giảm mức tiêu thụ điện năng liên quan đến việc chạy và làm mát máy chủ vật lý.

Cách tiếp cận này góp phần vào sự bền vững môi trường và mang lại những lợi ích thiết thực như tiết kiệm chi phí và cải thiện việc sử dụng tài nguyên. Với ảo hóa dịch vụ, các tổ chức có thể phân bổ và cung cấp tài nguyên ảo hóa một cách linh hoạt dựa trên nhu cầu, dẫn đến việc sử dụng tài nguyên máy tính hiệu quả hơn và giảm lãng phí năng lượng. Khi tính bền vững tiếp tục được đề cao trong chương trình nghị sự của doanh nghiệp, việc tận dụng ảo hóa dịch vụ để giảm thiểu mức tiêu thụ năng lượng trong trung tâm dữ liệu là một sáng kiến chiến lược dành cho các tổ chức đang tìm cách điều chỉnh hoạt động kỹ thuật số của mình với các trách nhiệm về môi trường trong năm 2024 và hơn thế nữa.

6. Phá vỡ Silos

Chúng tôi đã nhận thấy xu hướng ngày càng có nhiều nhóm thử nghiệm đa chức năng phát triển trong vài năm qua. Đây là kết quả của việc các tổ chức nhận ra sự thiếu hiệu quả và hạn chế của việc phát triển riêng lẻ và thực hành QA. Với sự phức tạp ngày càng tăng của hệ thống phần mềm và nhu cầu ngày càng tăng về chu kỳ phân phối nhanh hơn, sự hợp tác giữa nhóm phát triển và nhóm QA đã trở nên cần thiết để đạt được kết quả chất lượng. Có một nỗ lực phối hợp nhằm phá bỏ các rào cản truyền thống giữa hai chức năng này và thúc đẩy cách tiếp cận thử nghiệm tích hợp và hợp tác hơn.

Các nhóm thử nghiệm đa chức năng tập hợp các cá nhân có bộ kỹ năng và quan điểm đa dạng. Các nhà phát triển, người thử nghiệm, nhà thiết kế, người quản lý sản phẩm và các thành viên khác trong nhóm cùng nhau thúc đẩy chất lượng trong suốt vòng đời phát triển phần mềm. Bằng cách phá bỏ các rào cản và khuyến khích sự hợp tác chặt chẽ, các tổ chức có thể:

  • Tăng tốc các vòng phản hồi.
  • Xác định và giải quyết các vấn đề sớm hơn trong quá trình này.
  • Cung cấp sản phẩm tốt hơn cho thị trường.

Chúng ta có thể kỳ vọng xu hướng phá bỏ các rào cản và hướng tới các nhóm đa chức năng hơn sẽ tiếp tục nổi bật vào năm 2024. Các nhóm thử nghiệm đa chức năng là một bước phát triển chiến lược hướng tới cách tiếp cận toàn diện và hợp tác hơn để phát triển phần mềm. Chúng mở đường cho việc nâng cao hiệu quả, sự đổi mới và chất lượng trên mọi phương diện. Cách tiếp cận hợp tác này phù hợp tốt với các xu hướng khác trong ngành, chẳng hạn như nền tảng thử nghiệm mã nguồn ngắn và tập trung vào các phương pháp đảm bảo an ninh và chất lượng theo chiều trái.

Luôn cập nhật với nền tảng tiên tiến của Parasoft

Kiểm thử tự động là điều cần thiết để luôn cập nhật các cải tiến và xu hướng kiểm thử phần mềm. Các nhóm phát triển phần mềm có thể giải quyết những xu hướng này bằng cách tự động hóa các quy trình thử nghiệm ở cấp mã phát triển và xuyên suốt QA—bao gồm các khía cạnh chức năng và phi chức năng như hiệu suất, bảo mật và thử nghiệm khả năng truy cập web—với Nền tảng kiểm tra chất lượng liên tục của Parasoft.

Có vị trí chiến lược để phục vụ các xu hướng mới nổi của năm 2024, Nền tảng kiểm tra chất lượng liên tục của Parasoft mang đến cho các nhóm những lợi ích sau:

  • Tăng năng suất kiểm tra, giảm thời gian học hỏi kỹ thuật để tự động hóa kiểm tra và tối ưu hóa việc thực thi CI/CD bằng các giải pháp dựa trên AI và ML đã được cấp bằng sáng chế.
  • Áp dụng phương pháp thử nghiệm dịch chuyển sang trái một cách liền mạch.
  • Tăng cường hợp tác và phá vỡ các rào cản trên SDLC.
  • Có được khả năng hiển thị các phân tích có giá trị và các số liệu chính để tự tin phát hành phần mềm chất lượng cao.

Khám phá Nền tảng kiểm tra chất lượng liên tục Parasoft để tìm hiểu cách tối ưu hóa chiến lược kiểm tra của bạn thông qua đổi mới.

White Paper cho kiểm thử phần mềm với AI
.