TẬN DỤNG CÁC PHÂN TÍCH ĐỂ CÓ ĐƯỢC CÁI NHÌN TỔNG QUAN NHẤT VỀ HỆ THỐNG CNTT CỦA DOANH NGHIỆP

 

Bộ phận CNTT của một tổ chức thường bao gồm một số bộ phận nhỏ hoạt động độc lập với nhau. Mặc dù điều này có thể giúp các hoạt động hiệu quả, nhưng nó ngăn cản các lãnh đạo cấp cao có một cái nhìn hoàn chỉnh về toàn bộ môi trường CNTT vì các số liệu được phân chia trên một số công cụ. Trong hội thảo trực tuyến này, bạn sẽ tìm hiểu trình phân tích CNTT có thể giúp thu hẹp khoảng cách giữa các silo dữ liệu (dữ liệu bị cách ly) này bằng cách cung cấp một cái nhìn thống nhất về toàn bộ cơ sở hạ tầng CNTT của bạn.

 

Điểm nổi bật của hội thảo

Khám phá trình phân tích CNTT có thể giúp bạn:

1. Thoát khỏi các silo này và có được cái nhìn toàn diện về toàn bộ môi trường CNTT của bạn từ một bảng điều khiển duy nhất.

2. Tận dụng các phân tích để hình dung cách các hoạt động trong các lĩnh vực CNTT khác nhau được kết nối với nhau và cách chúng tác động lẫn nhau.

3. Xác định và khắc phục các tắc nghẽn ở cấp độ quy trình hoặc các vấn đề gây khó khăn cho các bộ phận CNTT và không phải CNTT.

4. Có được những hiểu biết có thể hành động không chỉ có thể giúp giải quyết các vấn đề nóng bỏng trong CNTT mà còn giúp theo dõi và theo dõi tiến trình định kỳ. Hội thảo trực tuyến: Tận dụng các phân tích để có được cái nhìn tổng quan nhất về hệ thống CNTT của doanh nghiệp

Link hội thảo: Link

Ngày: 20 tháng 2 năm 2020

Thời gian: 1PM – 2PM